søndag 13. mars 2011

Oppfølging fra Olav Lunde

Vi henviser til tidligere oversendte lister over hvilke modifikasjoner som burde tillates og vil gjerne gi en liten statusrapport:

1.  Møtet 29 feb,gikk av stabelen som planlagt og det var enstemmighet om å legge de tidligere oversendte punkter til grunn for det videre arbeide.

2,  Kommiteen (se nedenfor)  fant det riktig å først møte med Mare Nostrum for å få deres input før vi utarbeidet vårt forslag.Dette ble avholdt fredag 4 feb og vi ble allerrede samme kveld anmodet om å komme med vårt forslag så snart som mulig.

Dette ble oversendt søndag

(100%overtid) og det ble allerrede mandag overlevert Presidenten i et møte med Mare Nostrum.Presidenten ønsket forslaget vurdert av sin arkitekt og vi venter nå på svar.


Under møtet med Mare Nostrum kom det frem noen synspunkter som fikk innvirkning på vårt forslag:

--- MN opplyste at de var kommet i en svært vanskelig situasjon ved at de var satt til å administrere modifikasjonsregler som ingen respekterte, De syntes derfor at vårt forslag til  at  en Modifikasjonskommite overtar ansvaret for å vurdere dette var posetivt..De er jo tross alt M Ns oppgave å administrere beboernes servicefunksjoner og ikke å ligge i krig med dem.

---Etter MNs oppfatning stod den enkelte fritt til å gjøre hva han ville på sin terrasse så lenge det ikke kunne sees fra utsiden eller var til sjenanse for andre.Vi valgte derfor å droppe fjerning av blomstrekasser på innsiden fliselegging av elefantføtterog boder som ikke kan sees.


---Mare Nostrum var enige i at vi måtte kunne se i gjennom fingrene med montering av mindre paraboler på takene og internettantenner inntil striden med Polaris Telecom var over og vi kunne få konkurerende tilbud via vårt eget nett.

---Det fremgikk av møtet at Mn var svært bekymret over at noen av de  utbygninger/innglassinger som var foretatt i realiteten var en utbygning av leilighetens boligareal.Vårt forslag om å tillate innglassing som værbeskyttelse syntes å dempe noe av denne bekymringen.

Vi venter nå på Presidentens reaksjon og vil komme tilbake så snart noe nytt foreligger.'

I mellomtiden ber vi alle som ikke kan være til stede på møtet 2 apr.å  sende en mail hvor vi får fullmakt til ¨å stemme for dem under møtet 2 .Selv om ikke alle er enige i alt så er det viktig at vi representerer en gruppe som står sammen og som det mås tas hensynt til og at det ikke bare er å overkjøre oss.Vi vil også påpeke at vi sannsynligvis har flertall i flere av de lokale Sameier og at dette kan åpne for interessante muligheter,Det er for eksempel urealistisk å tro at IRM er villige å være med på å tilplante noen av blomsterkassene selv om disse etterhvert er blitt svært stygge,men at detkanvære intressant å gjøre dette lokalt.Det samme kan  gjelde omlegging av avløpsrør fra terrassene for eksempel..

Vi sender våre hilsener fra et kaldt og blåsig Mar Menor

Kommiteen


PS.Garasjebod (prøve) er satt opp i kjelleren på Zarza2 en liten sidevei ved Espliego94,96.Den er nesten for fin og dyr.Vi har dessuten påpekt at det er for lavt under taket.og at den mangler ventilasjonsåpning..

Her følger vårt forslag som er oversendt Presidenten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar