tirsdag 17. desember 2013

Mar Menor Resorten er ideell for rullestolbrukere også

God lørdagsmorgen fra vårvarme Spania,
Vi har hatt gleden av å hjelpe flere familier med behov for rullestolvennlig bolig/område i Spania.
Mar Menor Resorten har vist seg å være ypperlig.
I årets siste utgave av SPINA, (Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen), har de trykket en artikkel fra Mar Menor Resorten, les mer her: http://www.wop.no/bolig-i-spania/handikapvennlig.htm 
Som den observante leser vil se, er artikkelen skrevet av en annen kjenning/boligeier på resorten, Tom Erik Andersen. 

Og hvem sa at Mar Menor Resorten kun var for golfere? Mangfold er best, og mangfoldet ønsker vi velkomment. Del det med de du kjenner og la oss få lys på alle terrasser på regionens mest populære resort.

Fin helg.

Vennlig hilsen / Un saludo / Kind regards

Tom Wergeland
Wergeland & Partners

www.wop.no

Email: 
tom@wop.no   
mob:  +34 690 069 719

Estetiske forandringer er nå godkjente

Hei boligeier på Mar Menor II,

håper du nyter førjulstiden, enten du er her her i Spania eller på annen plass. Jeg vil gjerne formidle en positiv nyhet som gjelder de «estetiske forandringene for Mar Menor II» som har vært ute på høring helt siden juni i år. Endelig har jeg fått beskjeden mange har ventet på. Mare Nostrum vil i løpet av uken som kommer, sende ut informasjon til alle dere eiere om at forslagene til forandringer på Mar Menor II, nå er godkjente. For å være helt korrekt, alle forslagene borsett fra et. Det eneste som ble nedstemt (allerede i juni) er det å glasse inn og legge fast tak på eksisterende, eller ny, trepergola på terrassen, slik at det blir et uterom.

Dette innebærer at du som har bolig på Mar Menor II, fra nå av bl.a kan gjøre følgende forandringer;

-          sette inn vindu og sjalusi på din elefantfot
-          sette inn vindu som vind/lydbeskyttelse mellom terrassene
-          fjerne murvegg på terrassen og erstatte med gitter
-          bygge trepergola på terrassen
-          sette inn sikkerhetsgitter foran vinduene
-          fliselegge uteområde og garasjeoppfart (gjelder rekkehus og El Albor)
-          sette opp hekk, maks 1.80 m på sidene og i front av hagen, men dersom din bolig ligger 1.linje til golfbanen er det satt en maksimal høyde på 90 cm i front. På sidene kan du fremdeles ha 1.80 m. (Gjelder rekkehus og El Albor)

Jeg gjør oppmerksom på at du fremdeles må søke lisens hos kommunen for en del av ovenstående jobber, noe jeg hjelper deg med og inkluderer i tilbudet. Bare ta kontakt med meg på mail: mona@wop.no, dersom du er interessert i å få tilbud på noe av ovenstående, eller vil vite eksakt hva som gjelder for din bolig. Husk på at du ikke betaler ekstra for å få min hjelp, som inkluder bl.a. kontakt med leverandører, byggere, oversettelser og kontroll på betalinger/fakturaer.

Til dere som allerede er igang med prosessen – jeg kontakter hver og en av dere for å avtale nærmere når jobben kan begynne.

Ønsker deg en fortsatt fin helg og en god jul, dersom vi ikke snakkes før den tid.

Mvh Mona


Un saludo / Vennlig hilsen / Kind regards

Mona Wergeland
Wergeland & Partners

email: mona@wop.no
móvil: +34 690 069 809

fredag 15. november 2013

Nyttårsaften på Mar Menor


Har dere planer om å være på resorten over nyttår?
Se vedlagte informasjon/invitasjon til nyttårsaftenmiddag og feiring.  
The Christmas season is nearly upon us and along with it comes the New Year.

This year, 2013, we have enjoyed many activities, accommodation offers, Spa, Gastronomy and special events.

As with every year we all look forward to celebrating the arrival of the New Year with family and friends, in a special way.
The New Year's Eve Gala at Intercontinental Mar Menor Golf Resort & Spa features Christmas decorations, Gourmet Menu, dancing and Chimes at 12pm.  Live music until the wee hours (Liverpool Orchestra) and a Disco for those who never tire. There is the Kids Club for children, an open bar, a tree of desires and many surprises designed to enhance this special time.
Welcome to the 2013/14 dinner where loved ones can enjoy, singing, dancing, hugging, laughing and welcoming the new year.

On January 1st we offer the famous Brunch at Nomad Restaurant. International food selection for every taste and the service of the Kids Club is available for the little ones to enjoy some creativity and activity in our care. 
Gala Menu Prices and Booking: 

For more information:
Contact phone: 968 041 840

Saludos Cordiales / Kind Regards


mandag 4. november 2013

Utkast til rundskriv fra presidentene til eierne fra de skandinaviske eiere.

          Kjære medeier på Mar Menor11.

Vi , noen av  presidentene , henviser til det brev som er sendt ut sist på fredag om resorten , finansielle situasjon , og agendaen for AGM,et 16 nov ! Vi vil da gjerne bidra med noen ytterligere opplysninger og kommentarer som vi håper kan være utfyllende og nyttige slik at det blir lettere å  forstå dagens vanskelige situasjon.:

                                                IRM.
IRM ble som kjent opprettet for å administrere de tomteområder ,  leiligheter ,golfbaner hotell etc. som bankene overtok fra Polaris . Totalt hadde 4 banker et samlet krav på 750 mill euro ,hvorav tomteområdene utgjorde nesten 600 mill euro  Verdiene på MAR MENOR 11 ,leiligheter hotell og golfbanene utgjør bare ca,150 mill euro. . Selv  om IRM har hatt inntekter på MAR MENOR 11 så har de hele tiden vært avhengig av pengeoverføringer fra sine eiere  . Samarbeidet mellom de 4 bankene har etterhvert blitt svært vanskelig og har til tider nærmest lammet beslutningsprosessen .

 Årsakene synes å være at 2 av de 4 bankene som eier IRM er under administrasjon av SAREB det statelige bankgarantiselskapet , og derved er forhindret fra å overføre kapital til IRM ,samtidig som de to øvrige eiere ikke vil dekke alt alene !

For å få løst problemene har derfor de 2 største bankene nå  søkt domstolen om å få etablere en kreditoravtale som tvinger SAREB til å måtte følge opp flertallsbeslutninger gjort av kreditorene .De har nå 3 mnd på seg til å få en slik avtale på plass.I mellomtiden har overføringene til IRM og dermed betalingen av fellesutgifter blitt forsinket .Den nye avtalen skal være på plass 10 jan og bankene vil da få muligheter til å overføre midler til IRM slik at de kan betale utestående fellesutgifter fullt ut..
Vi har derfor et berettiget håp ,men ingen garanti for, at problemene vil bli  løst  på forvinteren.                                                        POLARIS.

POLARIS eier fortsatt på papiret ca 130 leiligheter og garasjeplasser , som de ikke betales fellesutgifter for .Årsakene synes  delvis å være at banker og kreditorer har tatt beslag i leilighetene uten at eiendomsretten er overført og delvis at det foregår rettssaker mot eiere som ikke vil overta leilighetene. Ved en eventuell overdragelse senere vil den nye eier måtte betale fellesutgifter , men dette vil kunne ta tid . Om da ikke våre galopperende strafferenter vil virke avskrekkende slik at de betaler tideligere! Vi er derfor mere bekymret for våre krav mot POLARIS enn mot IRM ,særlig når vi tar våre garantikrav med i vurderingen. Et lite lyspunkt er at de verdier som POLARIS fremdeles har ved salg, ikke kan registreres på nye eiere før fellesutgiftene er betalt!!

                                                         BUDSJETTET FOR 2014

Budsjettet for 2014 kan i utgangspunktet virke avskrekkende,spesielt med tanke på vår store gjeld på 500000 euro til våre underleverandører som utgjør 30% av et årsbudsjett. ! De foreslåtte nødvendige ,utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger   utgjør tross alt i denne omgang bare 800 euro pr leilighet . Det er likevel ikke populært å måtte betale inn disse pengene ,og  vi foreslår derfor en to trinns løsning hvor vi kortsiktig ber de eierne som har anledning til dette å betale fellesutgiftene på forskudd mot 7% avslag Vi vil derved være i stand å betale gjelden til våre underleverandører og klare driften frem til våren da IRM har sagt at de igjen kan betale utestående fellesutgifter.Skulle så,mot formodning , ikke skje, må vi i løpet av våren innkalle til nytt årsmøte for å vedta kontantbetalinger fra eierne . Vårt budsjett for 2014 er derfor  satt opp med tanke på å stort sett beholde den standard og det servicenivå vi idag har på resorten , samtidig som vi planlegger ytterligere utgiftskutt senere om dette skulle bli nødvendig.

Vi ber dere alle derfor være solidariske å stemme for de forslag som nå blir lagt frem .Sammen er vi sterke ,mens uenighet fort kan føre til kaos.

                                                        VALG

IRM ,som firma, er idag toppresident, samtidig som mange av de område og huspresidenter som IRM idag bekler skal velges på møtet den 16 .IRM har idag  stemmerett for relativt få leiligheter på grunn av manglende innbetaling av fellesutgifter og de kan heller ikke velges som hovedpresident.Det ligger derfor an til at vi andre nå må overta hele ansvaret for driften av  resorten selv.

Det er derfor viktig at vi finner egnede kandidater til presidentpostene som har tid å anledning til å være tilstede å gjøre en innsats uten å bli bare et navn i programmet. og at alle enten benytter sin stemmerett selv-- eller gir fullmakt til andre eiere som kan representer dem Dere kan også sende deres fullmakt til dagens  presidenter under ,eller direkte til MARE NOSTRUM ,hvor dere spesifiserer hvem og leilighetsnummer på den dere gir fullmakt til.Det er nok å sende en mail på engelsk hvor dere skriver :
                                                               Proxy
I nominate navn og  plot number (leilighetsnummer )    to vote on my behalf at the AGM 16 of nov.
                 Date             Name og plot number av eier som gir fullmakten .

Vi vil nok engang understreke hvor viktig det er å gi fullmakt og ikke minst hvor viktig det er at vi står sammen.

Uten at vi har fått  noen signaler om at dette vil skje eller å ønsker å male fanden på veggen så må vi også peke på at det er mulig for IRM å betale inn fellesutgifter for et begrenset antall leiligheter i hus hvor de lett kan få flertall like før møtet den 16. De kan derved sikre seg en betydelig innflydelse uten å ha  betalt de fulle fellesutgifter de skylder!

Dagens skandinaviske presidenter er:

Bygn            Leil. nr          Navn                           MAIL:   

22                 6922        Brita Høymyr        BRITA 1@HOTMAIL.COM    
23                 7131        Eva Lindberg        eva.lindberg11@gmail.com
24                 7722        Eivind Gangnes    MOGANG@ONLINE.NO
26                 8131        Knut Johnsrud       KNUT@GS90.no
28                 9032        Olav Lunde            olunde@mailmail.no
42                12932       Per Kristian Gjøstøl  p-gjøes@online.no


Eva Lindberg og Olav Lunde er også områdepresidenter .
                                     


I forbindelse med valget ønsker vi nå også å få etablert et styre bestående av utvalgte presidenter som kan ta vare på den dagelige styringen av resorten..De øvrige POLARIS resortene har allerrede valgt denne modellen.

Det ligger vel heller for oss skandinaver å akseptere en eneveldige modell hvor alle fullmakter ligger hos Presidenten ! Denne modellen ble bestemt av POLARIS uten vår innblandning og POLARIS sikret seg der  samtidig presidentvervet for 5 år om de ønsket dette.
Spanske myndigheter har forøvrig nylig modernisert hele loven som styrer sameier som våre og vårt nye styre må da vurdere denne og komme med forslag til forandringer.

For å sikre kontinuitet og erfaring, i en forhåpentligvis kort periode, til IRM har innbetalt sine utestående krav og igjen har muligheten av å velge seg selv, har presidentene overfor sagt seg villige til å stille til gjenvalg .Olav Lunde er da også vår kandidat som hovedpresident og leder for det nye styret som vi ønsker å etablere.

Tvi Tvi --og vel møtt !!

onsdag 7. august 2013

Nyttårsaften på Mar Menor.....

Halloen kjære nordmenn på mar menor resorten,

Bente og Vegard har skapt tradisjon med påskegolfen. Nå har unge Tuften (Dan-Egil Tuft i nr.13022) tatt initiativ til nyttåraften-feiring på resorten.
Jeg sender denne mailen ut til dere norske bebore på vegne av Tuften. Dersom dere er interessert i å feire med 50 andre nordmenn, små og store, i "Lobby Baren" (fungerer utmerket til slike tilstelninger, spør de som hadde bryllupsmiddagen der i sommer…).
25 påmeldte, 25 plasser igjen.

Her er kontaktinfoen:
tel: +47 962 36 930


Varm sommerhilsen


Vennlig hilsen / Un saludo / Kind regards

Tom Wergeland
Wergeland & Partners

www.wop.no

Email: 
tom@wop.no   
mob:  +34 690 069 719

onsdag 24. juli 2013

Møter Mar Menor :


I forbindelse med rettssaken mot Polaris ble Presidentene nylig bedt om å møte i retten , i Spania , for å fremme vårt krav om at Polaris måtte stille sikkerheter før rettssaken starter til høsten . Avgjørelse fra retten er ventet senest i september , men man håper på avgjørelse før rettsferien i aug.

Vi hadde samtidig møter med IRM og Mare Nostrum for å uttrykke vår bekymring over at IRM ikke hadde innbetalt fellesutgifter siden 1 mars , og at de nå hadde ca. 400000 euroes utestående . Sammen med de 100000 euroes som Polaris skylder så har vi nå til sammen en tredjedels årsbudsjett utestående!! Dette er i aller høyeste grad urovekkende .
IRM opplyste at de nå hadde fått inn  en ny bank på eiersiden , som hadde behøvd tid for å sette seg inn i situasjonen , men at de regnet med å få overført de nødvendige midler etter et møte i Madrid i slutten av denne måneden , og at situasjonen derfor ville løse seg.
Ulike reaksjoner mot IRM ble diskutert og Mare Nostrum fikk pålegg om å utarbeide månedtlige likviditetsbudsjetter , de ble samtidig pålagt å rapportere så fort innbetalinger hadde funnet sted.
Vi vil ikke skrike ulv i utide , men situasjonen kan bli virkelig alvorlig innen kort om ikke IRM betaler. Det er samtidig uforståelig hva bankene har å oppnå med å ikke betale , og den risiko de tar om salget stopper opp , sammen med  den dårlige presse de da risikerer. Alt dette er formidlet til IRM ,som fortsatt med stor success leier ut de utleieleiligheter som de ikke betaler fellesutgifter for!!
Vi vil holde dere løpende underrettet om utviklingen.

Samtidig har det vært avholdt EGM møte i slutten av juni hvor man , ikke overraskende ,  ikke var beslutningsdyktige fordi 21 av husene ikke var representert .Man valgte da å innkalle disse husene til et nytt møte . , en noe tvilsom affære , som vi skal la ligge . Hele hensikten med et allmannamøte er jo at alle skal ha mulighet for påvirke hverandre før beslutning taes i et felles møte.
Under det første møtet ble alle modifikasjonsforslagene unntatt innglassingen av 4 etasje vedtatt enstemmig . Innglassingen her var det 2 eiere  , en engelsk , og en spansk, som stemte imot.
Presidentene hadde på forhånd anbefalt å godkjenne modifikasjonsforandringene som en pakke , men dette ble forlatt under møtet.
Vi hadde derved muligheten å stemme imot hele pakken under det  andre møtet , men valgte å ikke gjøre dette delvis av hensyn til behovet for å få godkjent det meste , og delvis fordi vetoet fra de 2 ikke vil få noen praktisk betydning . En reaksjon mot innglassingen krever flertall , noe som det er vanskelig å oppnå på grunnlag av 2 stemmer.

Vi har også begynt å diskutere om det ikke er på tide å forandre våre vedtekter delvis for å ikke bli fullstendig lammet av et mindretall og delvis for å bli bedre rustet mot nye eiere som kan komme inn etter hvert som bankene selger seg ut.
Her ser det ut for at spanske myndigheter er enige , nye lover som går ut fra at flertallsbeslutninger skal være det normale er nettopp vedtatt!! Mare Nostrum arbeider derfor med dette samme med juridisk eksertise for å ha foreslåtte endringer klare til høstens AGM!


Vi återkommer!

mandag 10. juni 2013

Ekstraordinært møte


Fint om dere kunne legge ut følgende på bloggen/maillisten:
Eksraordinært general meeting(EGM) som tideligere var utlyst til den 1 juni,ble utsatt til 29 juni etter anmodning fra  de skandinaviske presidenter,som ønsket å diskutere forslaget fra Mare Nostrum og den arkitekt de hadde engasjert nærmere før det ble presentert for godkjennelse på EGM,et. Dette ble gjort på et presidentmøte 30 juni og selv om det reviderte forslag enda ikke foreligger så regner vi med at EGM,et vil kunne stemme for et forslag som presidentene enstemmig står bak!
Under presidentmøtet ble saksforberedelsene til rettsaken mot Polaris diskutert og behovet for ytterligere 500 euro til å dekke saksomkostningene begrunnet.Dette vil bli fremlagt på EGM,et,men i og med at IRM støtter forslaget så blir dette vedtatt. Polaris eier fortsatt noen leiligheter på resorten og vil derfor kunne være tilstede under EGM,et,samtidig som de naturligvis får alt skriftlig materiale som blir utsendt.Dette gjør det vanskelig å gi detaljopplysninger om strategi osv skriftlig eller under møtet.
Vi vil imidlertid ved sakens åpning til høsten be om at det taes pant i Polaris eiendeler,samtidig som vi får anledning til å starte nødvendige reparasjoner.Det arbeides også med løsninger på avløpene fra terrassene.Blomsterkassene som også er et stort problem blir det ikke gjort noe med fordi IRM ikke har penger på årets budsjett.Det blir imidlertid utarbeidet arbeidsbeskrivelser slik at  de hus eller enkelteiere som ønsker å gjøre noe med de verste kassene kan gjøre dette på eget initiativ
Presidentenes rolle og deltagelse i beslutningsprosessen ble også diskutert og vi kommer stadig nærmere vårt mål om at de valgte presidenter de facto blir et styre for resorten etter skandinavisk modell!!
Det ble også opplyst at salget av nye leiligheter går tilfredstillende også utenfor Skandinavia. Dette er gode nyheter når vi samtidig vet at økonomien i Spania fortsatt ikke er på bedringens vei,og eksperter mener at bankene fortsatt ikke har tatt de nødvendige grep.Det bør derfor ikke komme som et sjokk på noen om IRM eller deler av IRM blir solgt til langt mer kortsiktige spekulanter som ikke har så langsiktig perspektiv som dagens ledelse av IRM synes å ha..
I den forbindelse kan det være riktig å forsøke å forandre våre vedtekter,mens vi enda har tid. Dagens vedtekter gir dessverre en uansvarlig storeier diktatoriske muligheter!!
Men som vi alle vet vi har det bra,og resorten syder av liv og aktiviteter! Vi må fortsatt samarbeide og gjøre alt vi kan for at dette kan fortsette!!
Knut Johnsrud og Olav Lunde

PS.Vi blir ikke til stede under møtet,og behøver ikke denne gangen fullmakter,Takk for tilliten til de mange som sendte oss fullmakter til møtet 1 juni.Vi vil imidlertid reagere om de vedtak det nå bes om ikke er i overensstmmelse med tidligere avtaler ,og med dere stemme imot pr mail!

onsdag 1. mai 2013

Nyheter fra Mar Menor.
Under den "norske" middagen påskeaften, med over 100 til stede ble de norske presidentene presentert, samtidig som de tilstedeværende fikk en oppdatering av av den siste tidens utvikling på vår resort og de aktuelle saker som vi er opptatt av.

BAKGRUNN

Som de fleste har kunnet konstatere har de den sist tiden skjedd mye positivt på resorten. Salget av nye leiligheter går bra og vi har gradvis fått en øket aktivitet og nye tilbud på en rekke områder. Samtidig har vi i samarbeid med IRM fått etablert et presidentforum hvor beboerne har fått muligheten ti å påvirke utviklingen. Dette skal vi komme tilbake til nedenfor.


MODIFIKASJONER.

I tidligere blogginnlegg har vi beskrevet den frustrerende vindmøllekamp som har vært ført mot våre håpløse vedtekter som har gitt et lite mindretall ned til en person muligheten til å bestemme over 1200 andre! Resultatet av denne enstemmighetsklausulen har blitt at nesten ingenting er blitt godkjent, mange beboere har deretter i sinne og ikke minst frustrasjon hoppet over hele godkjennelsesprosessen. Det er vel idag utført 100-200 større og mindre forandringer som ikke er godkjent.!

Det ble etterhvert klart for de fleste at dette ikke kunne fortsette. MARE NOSTRUM og IRM la derfor frem et utkast til nye retningslinjer som under AGM i november ble enstemmig godkjent. De nye retningslinjene forutsetter følgende:

--  Det skal søkes om tillatelse på vanlig måte.

--  Eiere som velger å utføre modifikasjoner som ikke er godkjent eller som ikke søker om godkjennelse risikerer at flertallet på årsmøtet vedtar rettsforfølging.

--  Den enkeltes rettighet og reaksjon mot ulovlige forandringer er ivaretatt ved at vedkommende kan be om megling i regi av Adm/huspresidenten. Fører dette ikke frem vil saken kunne fremmes for årsmøtet med krav om rettslig forfølging.

--  Den som utfører  forandringer er selv ansvarlig for å få kommunal godkjennelser.

--  Den enkelte kan selv ta initiativ til privat rettsforfølgelse.

Under møtet gjorde IRM, som i lang tid fremover har flertallet på årsmøtene, at de ikke var tilhengere av rettssaker som et middel til å løse problemer i sameiet. Det ble også konkludert med at det dermed var gitt amnesti for de modifikasjoner som var utført uten godkjennelse de siste 3 årene, uten at flertallet protesterte! Den inteligente huseier, og hvem er ikke det?, innser nå, etter 3 år, at vi i praksis nå har fått flertallstyre istedenfor" "mindretallsdiktatur".

Det ble samtidig vedtatt å utarbeide retningslinjer som går på form, farge etc for alle forandringer, godkjente eller ikke. Disse skal legges frem for et EGM 1juni for godkjennelse.

GOLFSITUASJONEN.

Vi har alle opplevd at det til tider har vært vanskelig å få spille tid på spesielt Mar Menor banen i høysesongene. Dette skyldes i stor utstrekning utleien av korttidsleilighetene (ca.150) og greenfeebilletter solgt til de samme turoperatørene. Uroen og misnøyen med utviklingen har vært stor og det er derfor satt ned en arbeidsgruppe, bestående av Knut Johnsrud og Øivind Gangnes fra Norge, sammen med Torsten Cegrell, Stafan Grimbrand og Perry Fredrikson fra Sverige, som har arbeidet med problemene for om mulig å sikre en bedre utnyttelse av Mar Menor og en bedre spredning av spilletider på alle banene. Gruppen har allerrede vært i møte med ledelsen i IRM som jo eier banene.

Uroen ble ikke mindre da det ble kjent at IRM arbeidet med planer om utvide antall leiligheter for korttidsleie, se nedenfor!

Når det gjelder den lisens (inkl. forsikring) som IRM innførte nå i våres for spillere som ikke er medlem av det spanske golfforbund, har vi vært i kontaktet med NGF for å få en avklaring om ikke medlemmer av norske klubber, tilsluttet NGF, allerede er dekket opp via sine medlemskap. Det finnes allerede en forsikringordning for norske medlemmer for spill i utlandet. Forsikringsbevis kan skrives ut fra NGF’s hjemmeside.  Både NGF og den spanske forbund er medlemmer av EGA (European Golf Association). NGF har ikke kommet med noen avklaring foreløpig.


HOTELLET

IRM hevder at hotellet som jo er et viktig samlingspunkt på resorten er feildimensjonert med altfor få rom i forhold til restaurant og møteromskapasitet, noe som gjør det vanskelig å skape en regningssvarende drift. For å oppnå dette er de helt avhengige av utleieleilighetene som nå er planlagt økt fra 150 til 200 stk. Det svirrer rykter om at IRM dermed dresser brura for salg! Det kan være lettere å selge hotellet, 6 golfbaner og 2oo leiligheter som en pakke. Hver for seg kan de være håpløse å selge! Sikkert er det imidlertid at korttidsleilighetene ikke vil komme på salgslisten før de øvrige leiligheter er solgt!
Vi må forvente at IRM ikke er designet til å sitte som langsiktig eier og at realisering av verdiene over tid vil skje.


STORAGE BOKSER I GARASJEN

Etter først ha stemt imot snudde IRM (etter påtrykk), og det er nå tillatt å sette opp bokser på egen parkeringsplass, så lenge det er plass til en bil på 4,3 m. Det viser seg at flere eiere har langt mindre plass enn andre, dette til tross for at de har betalt det samme for sin leilighet uavhengig av parkeringsplasstørrelse og at de betaler det samme i fellesutgifter som de som har fått  nesten dobbelt så stor plass tildelt! Dette er åpenbart  urettferdig og i et av husene  har eierne blitt enige om hvordan de kan tilby de som ikke har plass, alternativ plass i uutnyttet felles areal i garasjen. Fellesareal er hellige og alle beslutninger krever ikke uventet enstemmighet. IRM er også bekymret for å få legale problemer ved salg av sine leiligheter. Etter en del diskusjoner med IRM og Mare Nostrum arbeides det nå med å finne løsninger og vi tror nå at dette løser seg innen kort. Alt er som kjent  mulig å løse bare viljen er til stede!

Alternativet er naturligvis å kjøpe en av de ledige plassene, hvis dette finnes, som Polaris eier til ca 6000 euro sammen med andre som behøver plass.


GARANTIARBEIDER

Det er utarbeidet lange rapporter over garantimanglene, hvor bruttokravet nå overstiger 3.8 mill euro, men rapportene er av en eller annen grunn hemmelige? Første skritt er nå å få dommeren med på å kreve at Polaris må stille garantier! Det er uvisst når saken kommer opp men dommeren skal etter sigende være den yngste og mest dynamiske med de korteste ventelisten!
Usikkerheten er her naturligvis hvilke tilleggskader som kan oppstå mens vi venter.


ANDRE UTFORDRINGER

Blomsterkassene og avløpsrør er fremdeles store saker som må løses. Det hele kompliseres imidlertid delvis av rettssaken og ikke minst av at IRM sannsynligvis ikke vil ta store utgifter på de usolgte leilighetene sine.


GENERALFORSAMLING 1. JUNI 2013

Det skal avholdes generalforsamling den 1. juni. Hvis noen som ikke kan møte personlig ønsker å benytte si stemme via fullmakt, vil både Knut Johnsrud (knut@gs90.no) og Olav Lunde (olunde@mailmail.no) delta og fullmakter kan sendes til en av disse.


Mvh
De norske Presidentene

Olav Lunde   Tom Oppegård   Knut Johnsrud   Per Kristian Gjøstøl   Øivind Gangnes  
Blokk 28        Blokk 10             Blokk 26             Blokk 42                    Blokk 24

søndag 31. mars 2013

Tv via internett
Fikk e-post fra Knut Andresen.


Hei Sverre, det kan godt hende du er klar over at det nå er mulig å få gode TV signaler for Skandinaviske kanaler via Internett.

Det 18 danske kanaler, deriblant Viasat Golf, 11 svenske og 10 norske kanaler. I tillegg er det 6 internasjonale, deriblant Eurosport 1 og 2.

For mer informasjon ta kontakt med Mats Danielsen, mobil +34 616 281 234, e-post: parabolmats@gmail.com

Med hilsen
Best regards
Syden Hus
Knut Andresen
Spania: 0034 629 850 170
Norge : 0047 99 78 46 00

onsdag 27. mars 2013

Påsketurnering 2013 Mar Menor Invitational
Her er startlisten og reglene:
Spillerformen er TEXAS SCRAMBLE og her er reglene - SOM ALLE MÅ LESE!!

Selv om dette skal være en turnering med ”sosial profil”, må det allikevel være regler for at vi rettmessig skal få et vinnerlag.
Vi har fått starttider med start fra kl 10.10 til 13.30 med en liten “pause” i våre utslag mellom kl. 11:20 og12:00.
Hvert lag har 4 spillere, og det er GOLFBOX som har satt sammen lagene, slik at hcp. er relativt likt i alle ballene.
- En av spillerne på laget er kaptein. Dette er normalt den i ballen med lavest hcp., og kapteinen tar avgjørelse om hvilken ball det skal spilles på og sørger for at regler og etikette følges, herunder føring av scorekort.
- Det spilles fra gul tee for herrer og rød tee for damer. Barn under 12 år spiller fra rød tee.
- Hver spiller gjør ett utslag. Posisjonen til beste ball markeres med en pegg/markør, og laget (eller kapteinen) avgjør rekkefølge for hvem som slår neste slag. Ballen plasseres innen et scorekorts lengde fra markeringen, dog ikke nærmere hullet. Dette gjelder også på greenen. I scramble er det vanlig at ballplassering gjelder i hele spillefeltet.

VIKTIG !!!!
DEN SOM HAR SLÅTT BALLEN SOM VELGES – SKAL IKKE SLÅ DET NESTE SLAGET!!
DETTE BETYR AT DET ER KUN TRE PERSONER SOM SKAL SLÅ MELLOM TEE og GREEN MENS BALLEN ER I SPILL PÅ SPILLEFELTET.
På UTSLAGET og GREEN SKAL ALLE FIRE SLÅ!!
Alle spillerne i ballen skal ha minimum 3 tellende utslag i runden. (Barn 12 år eller yngre må ha to tellende utslag)
På scorekortet føres antall slag pr. hull. Hvert hull skal hulles ut.
Dersom ballen består av 3 spillere, skal ALLE TRE slå alle slag.

Kl.: Navn: Navn Navn Navn
Pulje 1        
10:10 Egil Harald Hovdal Harald Vilberg Ronald Rasmussen Roger Storli
10:20 Ivar Daffinrud Marianne Gangnes Erling Hagnes Karin Waag
10:30 Svenning Fjære Eva Westhagen Tore Bentsen Wenche Moen Sødervall
10:40 Ambjørg Gudim Anne-Sofie Lunde Terje Robert Gravdal Vidar Barth
10:50 Knut  Andresen Marit Holte Heidi Sverdrup-Thygeson Geir Akre Pedersen
11:00 Hans -Henrik Lie Ingar Holte Anny Hofseth Brita Høymyr
11:10 Brit Godøy Lie Anne Grethe Johnsrud Petter Bratvold Jens Erik Øyangen
11:20 Alexandra Mosdøl Bjørn Aage Innstrand Karl Otto Kleppe Marianne Bratvold
Pulje 2        
12:00 Jan Nerem Jorunn Grande Liv Andresen Sverre Moe
12:09 Anne Lise Ringdal Jannike Moxnes Øivind Gangnes Øivind Gudim
12:18 Kristin Dokka Trude Frydenberg Truls Gjelstad Nilsen Gunnar Mosdøl
12:27 Jonny Sveen Per Gunnar Løken Gustav Sverdrup-Thygeson Marius  Dokka
12:36 Dan-Egil Tuft Tollef Skobba Tom Arne Tollefsen Thomas Tollefsen
12:45 Nils-Gustav Westhagen Ove Frostad Rune Nilsen Ragnar Wangen Haraldsen
12:54 Tom Oppegaard Olav Lunde Runar Aschim Øystein Sethre Nilsen
13:03 Joakim Løken Ottar Helge Grande Rolf Johan Berentsen Thor Ravn Karlsen
13:12 Knut Johnsrud Anne Kleppe Ellen Christine Bouwer Jardar Dokka
13:21 Christopher Sverdrup-Thygeson Turid Marie Tofte Eva Øyangen Helge Semb
13:30 Jan Henrik Bobel Per Kristian  Gjøstøl Marianne Norveel Michelle Waag Bobel

søndag 10. mars 2013

ØNSKER LEIE


Hei
Jeg er eier av 6501/ 50 på MM2. Jeg ønsker å leie en leilighet fra 5. til 19. juli til mine gjester. Finnes det en oversikt over huseiere som ønsker å leie ut?
Mvh. Norbert Hovet  nphovet@broadpark.no


torsdag 24. januar 2013

KORT SOM GIR RABATT.
________________________

Det er blitt et nærmere samarbeid mellom fase 1 og 2 på Mar Menor Golfresort.
I den forbindelse har de kommet ut med et rabattkort.

" OWNERS CLUB CARD"

Ved å vise dette kortet får en rabatt hos diverse restauranter, barer og butikker.

Kortet kan hentes på kontoret  i "GATEHOUSE" som ligger i 3 etg. over vakten i port nr. 1. Henvend deg i vakten og spør etter Werner.

Mar Menor Resort har også hjemmeside.  Der kan det være greit og følge med på aktiviteter og andre ting som berører resorten vår.  Alle kan komme inn på de åpene sidene, men skal videre må en ha passord.  Send  mail til Werner og spør etter passord.

www.mmgr.info

mmgrcommunitysupport@gmail.com

tlf. Werner  0034 968 04 1331

Hilsen Brita
søndag 20. januar 2013

Påsketurnering 2013

Hei alle norske på Mar Menor,

Vi forsøker igjen å få til en uhøytidelig golfturnering for nordmenn på Mar Menor. Dette er en fin mulighet til å samles og bli enda bedre kjent.

Det er nå 4. gangen vi arrangerer denne turneringen. I fjor var vi 70 deltagere

Turneringen finner sted Påskeaften (lørdag 30. mars) og vi har i år valgt å spille Texas Scramble med 4 på hvert lag.

Vi har fått tilbud om greenfee til 45 EURO og i tillegg er det 5 EURO i startkontingent (som blir brukt til premier).

Hvis noen har kontakter som ønsker litt profilering blant nordmenn i Spania, så sier vi «ja takk» til ekstra premier.

Middag

Kl. 19.30 blir det en hyggelig sammenkomst med middag i bankettsalen på hotellet. Der blir det dekket på runde

8‐10 manns bord. I fjor var vi 82 og vi håper på minst like stor oppslutning denne gangen.

I år har vi valgt en variert tapasmeny; 3 x 2 middagsretter + 1 x 2‐3 desserter m/kaffe. Rettene blir servert ved

bordene og under hele måltidet vil brød, smør og salat stå på bordet.

Pris for tapasmiddag og drikkevarer er 3O EURO og betales ved ankomst om kvelden.

Drikkevarer

Drikke som er inkludert i prisen:

Et glass Cava når vi kommer

Rødvin, hvitvin og vann til maten (evt. andre ønsker)

Kaffe til desserten

Det vil også være mulig å få kjøpt «avec» i den åpne baren.

Påmelding

Påmeldingen sendes til mathiesen@getmail.no så snart som mulig eller før 28. februar med følgende informasjon:

Det MÅ opplyses om både navn og klubbnr./medlemsnr. Dette er VELDIG viktig da vi skal bruke Golfbox!

Gi også beskjed dersom du ønsker bil (ikke inkludert i prisen).

Ved påmeldingen må det også opplyses om du/dere ønsker å være med på middagen om kvelden (der vil også premieutdelingen

finne sted). De som ikke spiller golf, er selvfølgelig også velkomne til å melde seg på middagen om kvelden.

Diverse

Startlistene blir sendt ut noen dager før turneringen. Hvis det kommer noe i veien etter at du har meldt deg på, som

gjør at du må endre påmeldingen, ber vi om å få vite dette snarest mulig og senest en uke før arrangementet.

Golfhilsener fra Bente & Vegard (tlf. 47‐91394922/‐95111910) og

Marianne & Øivind (47‐92096190/‐92094100)

Ta kontakt med en av oss ved eventuelle spørsmål.