torsdag 31. mars 2011

Paramount Pictures til Open Murcia Theme Park

24 mars 2011 (Fritt oversatt med Google translate)


Ytterligere detaljerte planer for Paramount temapark som skal bygges i Murcia ble avslørt fredag. Jesus Samper, president for selskapet som er ansvarlig for prosjektet sammen med ledere fra Paramount lisensiering, avslørte at temaparken vil ta fire år å konstruere og vil åpne i 2015. Innen 2020 temaet parken er forventet å tiltrekke seg fem millioner besøkende per år, det er 50% mer enn Porta Ventura, for tiden Spanias største temapark.
 
Parken skal bygges på 108 hektar land i Alhama de Murcia kun 20 minutter fra den nye internasjonale flyplassen i Corvera som åpner tidlig i 2012 og 20 minutter fra strendene ved Middelhavet og Mar Menor.
 
Plasseringen av parken ligger bare fem minutter fra Condado de Alhama resort. Med over 300 soldager og en gjennomsnittlig temperatur på 21 grader i regionen, beskrev Samper parken som "misunnelse av Europa". Parken vil inneholde fire hovedområder.
 
Det første området som kalles " City Adventure "vil inneholde tre store attraksjoner. En av dem vil være basert på filmen Titanic og vil inneholde en stor reproduksjon av cruiseskip. Dette området vil også være vert for en av tre berg-og dalbaner som skal bygges i parken basert på "The Italian Job» og en virtuell virkelighet funksjon kalt "Mission Impossible".
 
Det andre området, " Lost Valley ", vil inneholde en vann tur gjenskape en tur nedover elven Kongo sammen med en rekreasjon av krypten fra Tomb Raider og en berg-og dalbane basert på legenden om Beowulf.
 
Spesielt designet for barn er " Woodland Fantasy "-området. En mer rolig tilbud, dominert av et stort tre og med magi workshops og interaktive opplevelser med en basert på "Spiderwick Chronicles".
 
Plaza Futura er cutting edge teknologi området som vil inneholde Star Trek og en spektakulær gjenskaping av "War of the Worlds". Ikke for sarte sjeler dette området vil inneholde en passasje av terror basert på spillefilmen "Paranormal aktivitet".
 
Midtpunktet i parken vil være en allé flankert av hoteller, restauranter og et kjøpesenter med en paviljong med fokus på attraksjonene i regionen Murcia og Spania.
 
Over en milliard euro skal investeres i parken som vil sysselsette i overkant av 10.000 mennesker i løpet av konstruksjonen. Parken vil også inneholde et auditorium med kapasitet til 15.000 mennesker og den største konferansesenter i regionen Murcia med kapasitet til over 3000 mennesker i hovedhallen.

onsdag 30. mars 2011

Mare Nostrum, problemer med fax i forbindelse med nytt kontor

Kjære Eiere,

Vi ønsker å informere deg, at på grunn av flytting til vårt nye kontor,  har tekniske problemer med vår fakslinje.

På grunn av dette, sender vi deg en alternativ faksnummer der vi ber deg om å sendeoss din proxy stemmer eller annen presserende informasjon:

34 968 137 465.

Vær oppmerksom på at dette nummeret er bare midlertidig, vil vi sende deg en e-post snart det vanlige fakslinjen fungerer korrekt.

Vi ønsker å beklager det inntrufne.

søndag 27. mars 2011

Møte med Mare Nostrum 25.03.2011, ref. fra Olav Lunde

Vi hadde fredag 25 mars et møte med Mare Nostrums adv Mrs Bastida og hennes assistent Maria for å oppdatere oss før møtet 2 april.

Under møtet fikk vi følgende opplysninger:

---- Mare Nostrum støtter våre forslag til møtet og de ville gjøre alt for å få enstemmighetDe opplyste også at IRM ville støtte de fleste ? av våre forslag.
       De fullmakter som hittil var kommet inn var også poseiive.

----Estetiske forandringer krever som kjent enstemmighet blant de som avgir stemme.Det er naturligvis helt urimelig at en av  1550 stemmeberettigede
      skal kunne velte et forslag .(Mindretallsdiktatur?) ,men dette er noe vi ikke kan gjøre noe med på kort sikt..Mare Nostrum hadde ingen konstruktive forslag til hvordan vi vi skulle takle en
      situasjon hvor et overveldende flertall blir nedstemt av et lite mindretall og det kaos som  da ville kunne oppstå.
    
      Mare Nostrum henviste til at det da kanske var mulig å endre vedtektene på møtet i nov,men også dette krever ensstemmighet Utfallet er derfor i høyeste grad usikkert.

----Mare Nostrums jurist var svært overrasket da hun hørte at våre vedtekter (General Articles) var ukjente for de fleste av oss og opplyste at vedtektene skulle ha vært vedlagt
     salgsdukumentene av Polaris. Hun var også overrasket over at våre representanter ikke hadde etterlyst disse ved registreringen av leiligheten.
     Det skal forøvrig bli interessant å se om IRM følger hennes råd ved salg av sine leiligheter!
     Vi vil nå anmode Mare Nostrum om å oversende vedtektene til alle eierne.

----Det er som kjent feil av Polaris ved beregningen av huleiebrøken for enkelte av leilighetene.Mare Nostrum opplyste under det siste årsmøtet at en slik oppretting ville kreve enstemmighet.
     og at en slik enstemmighet var vanskelig å oppnå  fordi de som da måtte få høyere husleie ville stemme imot.Vi påpekte at en slik konklusjon var å snu tingene på hodet og at man
     naturligvis ikke kunne bruke vedtektene på en slik måte..Vi fikk ingen reaksjon der og da ,men foventer at denne saken kommer opp igjen.på møtet.


---Basert på ovenstående har vi sendt vedlagte brev til presidenten og Mare Nostrum.


Vi ser nå frem til møtet 2 april og håper på at sakene skal gå vår vei. Vi må igjen etterlyse fullmakter fra en del av dere Samtidig ønsker vi beskjed fra dem som selv vil være til stede eller har gitt fullmakt til andre slik at vi har oversikt.

                  DETTE HASTER!

Uten å stå sammen mister vi enhver mulighet til innflydelse.Vi er oppmerksomme på at de saker som nå kommer opp nå  ikke er like aktuelle for alle.Dere vil imidlertid se at det det står meget igjen å rette opp og at vi ikke blir arbeidsledige selv om vi skulle få medhold..
Mindretallsdiktaturet kan gi de underligste utslag om noen ønsker å utnytte mulighetene som idag ligger der, !

Kommiteen.  Brevet fra Presidenten.....EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING 2 APRIL
“AESTETIC MODIFICATIONS”


In connection with the upcoming meeting we would respectfully point at the following:

The General Articles of association Level 1 was proposed, voted on and approved by Polaris World Estate S.L in a meeting may 2009. The General Articles cover basically two main areas;
1.      The service scope provided by the community.
2.       Securing Polaris all rights and 100% control over all decisions made.
In the articles it is claimed that the articles had been “drawn up by the members of the complex in exercise of their independent will”.

In May 2009 several hundred apartments and houses had been sold but as far as we are aware of none of these had been invited to the meeting. In addition we cannot see that the General Articles of association have been sent out to the owners or have been included in the documents presented at the final transfer of ownership.

The General Articles of association limit the individual owners´ rights and gives Polaris a control that probably are breaking the law in most other European countries for as long as they want to exercise that control.

We only want to point out that the present individual owners feel no respect or responsibility for the General Articles of association which have been forced upon them and have been unknown to the most of them up to now.

However, it must be admitted that Polaris has been exercising the power given to them with caution and that they have transferred their control to the representatives of the other communities without undue delay.

These representatives have still to live with hopeless General Articles of association and have to find ways to circumvent those articles in the daily management of their community as changing or modifying the General Articles are almost impossible.

At the upcoming meeting 2 April we have to realize that we most likely cannot expect to get unanimous approval of the esthetic changes suggested. In this situation we must respectfully ask you to vote in favor of those changes in order to get the guidelines respected by the owners. As earlier pointed out we fear that the situation will soon be out of control if IRM choose to vote against or abstaining from voting.

We also have to inform you that we are seriously concerned that our proposal to establish an advisory modification committee is not on the agenda and we have to question if we have any other viable alternatives. We – and Mare Nostrum – have already been approached by many owners who want to discuss minor alterations with the committee. Most of them are not happy, and probably not willing to wait until November this year to get a final approval at the GM. We consequently, ask you to reconsider this point in order to prevent that the problems we have today will be escalating further. 

We look forward to having a fruitful cooperation with IRM benefitting all present and future owners at Mar Menor II.


Olav Lunde                                          Torsten Cegrell                                  Joachim Mueller


lørdag 26. mars 2011

Paramount åpner 2015


Dette blir et eventyr for regionen: http://www.wop.no/?146848
Allerede i 2015 skal parken åpne, kun noen minutter fra den nye internasjonale flyplassen, Corvera, som er så godt som ferdig nå. Tenk hvilken effekt denne parken vil ha for boligprisutviklingen på de attraktive områdene i regionen og utleiemarkedet vil skyte fart som aldri før.
Parken åpner 1 år før OL i Rio hvor golf skal være med for første gang, og Norge har ambisjoner! Akkurat som våre svenske venner.

Mare Nostrum flytter

28. mars flytter Mare Nostrum sine 2 kontorer til sosial club på Mar Menor som ligger i 1. etasje der helsesenteret var.

onsdag 23. mars 2011

Møte 2. april - Papirer fra Mare Nostrum på Norsk

Trykk på Mare Nostrum for å se en "dårlig" oversettelse av papirene som kom i dag.
Dokumentene er direkte oversatt via Google translate uten å rette opp feil/mangler, sidene er likt oppdelt.
.
Mvh
Sverre Moe

lørdag 19. mars 2011

Kort rapport fra Olav Lunde

Mare Nostrum skulle sende ut mer bakrunnsmateriale til møtet den 2 apr.,men dette lar vente på seg.Vi har også ventet på reaksjoner fra Presidenten,men disse er heller ikke kommet.
Vi håper på det beste ,men frykter det verste! Vi vil naturligvis sende dere våre kommentarer så snart vi vet noe nytt.

Imellomtiden bes de av dere som ikke kan være til stede om å sende oss sin fullmakt sammen med kopi av passet.Vi ber også om at de som kan være til stede sier ifra til oss slik
at vi får den nødvendige oversikt .Ikke svar eller likgyldighet kan bli ødeleggende for samarbeidet videre.

Olav Lunde

søndag 13. mars 2011

Oppfølging fra Olav Lunde

Vi henviser til tidligere oversendte lister over hvilke modifikasjoner som burde tillates og vil gjerne gi en liten statusrapport:

1.  Møtet 29 feb,gikk av stabelen som planlagt og det var enstemmighet om å legge de tidligere oversendte punkter til grunn for det videre arbeide.

2,  Kommiteen (se nedenfor)  fant det riktig å først møte med Mare Nostrum for å få deres input før vi utarbeidet vårt forslag.Dette ble avholdt fredag 4 feb og vi ble allerrede samme kveld anmodet om å komme med vårt forslag så snart som mulig.

Dette ble oversendt søndag

(100%overtid) og det ble allerrede mandag overlevert Presidenten i et møte med Mare Nostrum.Presidenten ønsket forslaget vurdert av sin arkitekt og vi venter nå på svar.


Under møtet med Mare Nostrum kom det frem noen synspunkter som fikk innvirkning på vårt forslag:

--- MN opplyste at de var kommet i en svært vanskelig situasjon ved at de var satt til å administrere modifikasjonsregler som ingen respekterte, De syntes derfor at vårt forslag til  at  en Modifikasjonskommite overtar ansvaret for å vurdere dette var posetivt..De er jo tross alt M Ns oppgave å administrere beboernes servicefunksjoner og ikke å ligge i krig med dem.

---Etter MNs oppfatning stod den enkelte fritt til å gjøre hva han ville på sin terrasse så lenge det ikke kunne sees fra utsiden eller var til sjenanse for andre.Vi valgte derfor å droppe fjerning av blomstrekasser på innsiden fliselegging av elefantføtterog boder som ikke kan sees.


---Mare Nostrum var enige i at vi måtte kunne se i gjennom fingrene med montering av mindre paraboler på takene og internettantenner inntil striden med Polaris Telecom var over og vi kunne få konkurerende tilbud via vårt eget nett.

---Det fremgikk av møtet at Mn var svært bekymret over at noen av de  utbygninger/innglassinger som var foretatt i realiteten var en utbygning av leilighetens boligareal.Vårt forslag om å tillate innglassing som værbeskyttelse syntes å dempe noe av denne bekymringen.

Vi venter nå på Presidentens reaksjon og vil komme tilbake så snart noe nytt foreligger.'

I mellomtiden ber vi alle som ikke kan være til stede på møtet 2 apr.å  sende en mail hvor vi får fullmakt til ¨å stemme for dem under møtet 2 .Selv om ikke alle er enige i alt så er det viktig at vi representerer en gruppe som står sammen og som det mås tas hensynt til og at det ikke bare er å overkjøre oss.Vi vil også påpeke at vi sannsynligvis har flertall i flere av de lokale Sameier og at dette kan åpne for interessante muligheter,Det er for eksempel urealistisk å tro at IRM er villige å være med på å tilplante noen av blomsterkassene selv om disse etterhvert er blitt svært stygge,men at detkanvære intressant å gjøre dette lokalt.Det samme kan  gjelde omlegging av avløpsrør fra terrassene for eksempel..

Vi sender våre hilsener fra et kaldt og blåsig Mar Menor

Kommiteen


PS.Garasjebod (prøve) er satt opp i kjelleren på Zarza2 en liten sidevei ved Espliego94,96.Den er nesten for fin og dyr.Vi har dessuten påpekt at det er for lavt under taket.og at den mangler ventilasjonsåpning..

Her følger vårt forslag som er oversendt Presidenten

Vedlegget

Permitted property modifications in Mar Menor II
specifically the Melvin apartments


Background

We have today, March 2011, several hundred unsold apartments and houses in Mar Menor II. This is a serious problem that affects us all. In this situation it is of outmost importance that we work closely together in making Mar Menor II the most attractive golf resort for new
buyers. We also believe that, it will be difficult to establish an attractive second hand market for our own apartments until most of the new apartments have been sold.

We have, however, noted with concern, that a large number of owners does not respect the present modification guidelines and also that it has been proposed to start costly legal proceedings against those owners.

Internal disagreements between the owners and ongoing court cases against many of them could be detrimental to our efforts to create the golf paradise we want, attractive to new buyers. We may add that we already have been contacted by buyers holding back, worried about Polaris ability to meet with their guarantee responsibilities.

Based on this, we, a group of owners, have taken the initiative to have a critical look at our present property modification guidelines in order to bring these in line what most of the owners can accept and respect. We have also been in contact with presidents and other representatives from the other Polaris resorts. They had at the start the same articles, and they have now up to 5 years longer experience than us, in finding the right balance between the individual owner´s wishes and the esthetic demands. We have also inspected the modifications made at the other Polaris resorts and have found few or any modifications made that gives us cause for alarm. With the changes suggested below our modification guidelines will be consequently more in line with the other resorts.


Suggested changes

Terraces and balconies

Pergolas
It should be permitted to expand the present pergolas over the uncovered part of the balconies with the same style and type as the existing ones. (Today aluminum structures are approved, but that should in the future preferably be avoided of esthetic reasons.)
It should also be permitted to install the same style of pergolas on the roof terraces.
Wooden roof over the pergolas should be approved of the same style and color as the existing roofs over staircase-pergolas.
Marquises or retractable owning under the pergolas should be off-white.

Inglassment
It should be permitted to install sliding or foldable glass walls on the balconies or terraces for weather protection. Fixed windows and other permanent enclosures of balconies and terraces are not permitted. It is further more not allowed to remove existing windows, walls and other boundaries of the apartment as this will be considered as an enlargement of the living area of the apartment.

Minor modifications
It should be permitted to make minor modifications inside the balconies and terraces as long as it has no affects of the outside facade esthetics.


Golf security nets

Golf security nets will not been installed without the approval of the effected owners.Modification Committee

The President should appoint a Modification Committee with the following duties:

-          Consider suggested modifications from owners which are deviating from the existing guidelines
-          Give advice to individual owners planning modifications
-          Recommending new guidelines or adjustments of the existing ones to the President and the general meetings
-          Follow up modifications already madeApproval

-          Modification plans should be reported to Mare Nostrum before work commences. Deposit must be paid.
-          Mare Nostrum will refer modifications outside the approved guidelines to the Modification Committee for approval and/or adjustment.
-          Each individual owner is responsible for obtaining necessary building permits from the Community. He is fully responsible for the consequences of not obtaining such approval. Reports to Mare Nostrum and/or consultations with the Modification Committee should not be considered as an approval towards the authorities.
-          All modifications should follow the existing esthetics, material and colors.
-          Each owner is personally responsible for any damages, leakages and other mistakes made by his builder.
-          Modifications resulting in inconveniences to owners´ closest neighbors will not be approved regardless of the modification guidelines.Mar Menor II 2010-03-05


Olav Lunde                            Torsten Cegrell                       Joachim Mueller
The ad hoc (temporarily) Modification Committee, representing a large number of owners