mandag 25. april 2011

Mar Menor--Modifikasjonskommiteen, e-post fra Olav Lunde

Mar Menor--Modifikasjonskommiteen
Vi henviser til referatet fra møtet med Presidenten onsdag før påske hvor Presidenten/IRM til vår overraskelse gikk på offensiven og støttet alle våre forslag inkludert de som skulle være enstemmige for å bli godtatt på årsmøtene.                                                                                                                                                                                                                                                                   Ikke bare var Presidenten enig med oss. Han ønsket også snarest våre forslag til kommiteemedlemmer!
Nå er det opp til oss å følge opp! slik at vi sikrer utviklingen fremover.Kommiteen vil få interessante arbeidsoppgaver med direkte tilgang til både President og IRM sannsynligvis også på andre områder enn modifikasjoner.                                                
Arbeidet i kommiteen vil foregå på mail telefon og skype,men det vil være enfordel om medlemmene er på jevnlige besøk slik at de kan sette seg inn i sakene på stedet!                                                                                                                                                Vi kan bare oppfordre dere til å være med å ta ansvar,slik at vi kan få satt sammen en allsidig kommitee som kan ivareta alles interesser!   Vennligst meld deg som kandidat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Olav Lunde

E-post fra Olav Lunde

Hurra, etter mange dagers venting hadde undertegnede endelig møte med Presidenten, som gav full tilslutning til vårt forslag som er vedlagt. Han ønsket også snarest forslag til kommiteemedlemmer i modifikasjonskommiteen. Jeg forsto ham også slik at han var posetiv til alle de forslag som ikke ble enstemmig vedtatt på møtet 2. oktober,og at kommiteen kunne ta disse opp på nytt for i neste omgang å anbefale disse til ham.Han hadde lite til overs til det han hadde opplevd på møtet 2 oktober.!                                                            Olav Lunde
 

MEMO

Mar Menor II Golf Resort


MODIFICATIONS – APPROVAL


We feel it necessary to sum up our conclusions and recommendations after the extra ordinary General Meeting April 2.

Present situation

·         We have today 40 – 60 owners that have made modifications which are not in line with the approved Guidelines.
·         A large number of owners have been waiting for the amendment to the approved Guidelines at the General Meeting April 2, before starting their modifications.
·         Starting legal actions against a large number of owners will be costly, time consuming and detrimental to our image as an attractive golf resort for new owners.
·         In this connection we have to point out that our large and costly pending guarantee claims against Polaris will add to our problems. It was not touched upon at the General Meeting April 2, but we are seriously worried that Polaris is not willing to, or financially able to meet with their guarantee responsibilities and that they have no alternative but to fight us in a lengthy court battle. We believe that it is only a matter of time before owners and potential buyers realize this.
·         Our present General Articles could have worked if the small minority had been responsible and also respected the majority’s interest and had been exercising their unanimous protection in a responsible way. However, this seems unlikely based on the latest experiences.
·         We are convinced that it could be a length process to change our present Articles to a democratic majority decision process. We should of course try this avenue in parallel with other possible alternatives. But we must in the meantime make sure that we are not ending up with chaos, lawsuits and internal fights.
·         IRM has the most to lose and has to take the initiative to find an interim solution. In this connection we find it constructive to point out that the other Polaris resorts have fought with these problems for many years and that they have found a solution that works.

Based on this we propose the following:


Proposal

·         The President appoints an advisory Modification Committee to assist him in evaluating new modification proposals. Handling the proposals the committee will have 3 alternatives:
1.      Recommend the President to bring up the proposal at the General Meeting for approval.
2.      Work with the owner to adjust the proposal before recommending it to the President.
3.      Inform the owner that the Modification Committee is not in favor of the proposal. In this case the individual owner is of course free to present the proposal as a private proposal at the General Meeting. Going ahead without such approval could result in legal actions.
·         The Modification Committee can afterwards check up whether or not the owner has followed agreements made.
·         Realizing that it could take some time before we are able to change the General Articles we suggest the following interim solution.
1.      The Modification Committee may inform owners of their recommendations to the President and that the owner may start the proposed recommendation at his own risk and responsibility pending final approval.
2.      The Modification Committee will approve modification proposals which are acceptable to a majority of owners at previous General Meetings, including those proposals made at the General Meeting April 2.
Mar Menor II  2011-04-11


Olav Lunde                                              Torsten Cegrell                                         Knut Johnsrud

lørdag 2. april 2011

Referat fra møte 2. april 2011

Først det positive,vi har26 grader!


Følgende ble vedtatt:

----Storageboxes med dybde mellom 0.7 og 1.5 M

----Avlåsning garasjer

----Det ble opplyst fra Mare Nostrum at vi kunne sette opp internettantenne og Tv antenne på taket på grunn av at det trakk ut med å komme til enighet med Polaris

-----Mare Nostrum som vi tideligere har oppfattet som svært formelle arbeider nå posetivt med å finn løsninger som flertallet kan stille seg bak

-----Det virker som IRM absolutt er interessert i å spille en mer aktiv rolle enn tidligere.Som nevnt de har tross alt mest å tape på dagens kaotiske situasjon.

----Vi har bedt om et møte med Presidenten,IRM og Mare Nostrum for å diskutere løsninger på dagens fastlåste situasjon og kommer tilbake etter møtet

PS Maria vil sende ut de vedtektene,dere ikke ar fått eller sett og slett ikke har fått anledning til å vedta, til uken.

Olav Lunde

torsdag 31. mars 2011

Paramount Pictures til Open Murcia Theme Park

24 mars 2011 (Fritt oversatt med Google translate)


Ytterligere detaljerte planer for Paramount temapark som skal bygges i Murcia ble avslørt fredag. Jesus Samper, president for selskapet som er ansvarlig for prosjektet sammen med ledere fra Paramount lisensiering, avslørte at temaparken vil ta fire år å konstruere og vil åpne i 2015. Innen 2020 temaet parken er forventet å tiltrekke seg fem millioner besøkende per år, det er 50% mer enn Porta Ventura, for tiden Spanias største temapark.
 
Parken skal bygges på 108 hektar land i Alhama de Murcia kun 20 minutter fra den nye internasjonale flyplassen i Corvera som åpner tidlig i 2012 og 20 minutter fra strendene ved Middelhavet og Mar Menor.
 
Plasseringen av parken ligger bare fem minutter fra Condado de Alhama resort. Med over 300 soldager og en gjennomsnittlig temperatur på 21 grader i regionen, beskrev Samper parken som "misunnelse av Europa". Parken vil inneholde fire hovedområder.
 
Det første området som kalles " City Adventure "vil inneholde tre store attraksjoner. En av dem vil være basert på filmen Titanic og vil inneholde en stor reproduksjon av cruiseskip. Dette området vil også være vert for en av tre berg-og dalbaner som skal bygges i parken basert på "The Italian Job» og en virtuell virkelighet funksjon kalt "Mission Impossible".
 
Det andre området, " Lost Valley ", vil inneholde en vann tur gjenskape en tur nedover elven Kongo sammen med en rekreasjon av krypten fra Tomb Raider og en berg-og dalbane basert på legenden om Beowulf.
 
Spesielt designet for barn er " Woodland Fantasy "-området. En mer rolig tilbud, dominert av et stort tre og med magi workshops og interaktive opplevelser med en basert på "Spiderwick Chronicles".
 
Plaza Futura er cutting edge teknologi området som vil inneholde Star Trek og en spektakulær gjenskaping av "War of the Worlds". Ikke for sarte sjeler dette området vil inneholde en passasje av terror basert på spillefilmen "Paranormal aktivitet".
 
Midtpunktet i parken vil være en allé flankert av hoteller, restauranter og et kjøpesenter med en paviljong med fokus på attraksjonene i regionen Murcia og Spania.
 
Over en milliard euro skal investeres i parken som vil sysselsette i overkant av 10.000 mennesker i løpet av konstruksjonen. Parken vil også inneholde et auditorium med kapasitet til 15.000 mennesker og den største konferansesenter i regionen Murcia med kapasitet til over 3000 mennesker i hovedhallen.

onsdag 30. mars 2011

Mare Nostrum, problemer med fax i forbindelse med nytt kontor

Kjære Eiere,

Vi ønsker å informere deg, at på grunn av flytting til vårt nye kontor,  har tekniske problemer med vår fakslinje.

På grunn av dette, sender vi deg en alternativ faksnummer der vi ber deg om å sendeoss din proxy stemmer eller annen presserende informasjon:

34 968 137 465.

Vær oppmerksom på at dette nummeret er bare midlertidig, vil vi sende deg en e-post snart det vanlige fakslinjen fungerer korrekt.

Vi ønsker å beklager det inntrufne.

søndag 27. mars 2011

Møte med Mare Nostrum 25.03.2011, ref. fra Olav Lunde

Vi hadde fredag 25 mars et møte med Mare Nostrums adv Mrs Bastida og hennes assistent Maria for å oppdatere oss før møtet 2 april.

Under møtet fikk vi følgende opplysninger:

---- Mare Nostrum støtter våre forslag til møtet og de ville gjøre alt for å få enstemmighetDe opplyste også at IRM ville støtte de fleste ? av våre forslag.
       De fullmakter som hittil var kommet inn var også poseiive.

----Estetiske forandringer krever som kjent enstemmighet blant de som avgir stemme.Det er naturligvis helt urimelig at en av  1550 stemmeberettigede
      skal kunne velte et forslag .(Mindretallsdiktatur?) ,men dette er noe vi ikke kan gjøre noe med på kort sikt..Mare Nostrum hadde ingen konstruktive forslag til hvordan vi vi skulle takle en
      situasjon hvor et overveldende flertall blir nedstemt av et lite mindretall og det kaos som  da ville kunne oppstå.
    
      Mare Nostrum henviste til at det da kanske var mulig å endre vedtektene på møtet i nov,men også dette krever ensstemmighet Utfallet er derfor i høyeste grad usikkert.

----Mare Nostrums jurist var svært overrasket da hun hørte at våre vedtekter (General Articles) var ukjente for de fleste av oss og opplyste at vedtektene skulle ha vært vedlagt
     salgsdukumentene av Polaris. Hun var også overrasket over at våre representanter ikke hadde etterlyst disse ved registreringen av leiligheten.
     Det skal forøvrig bli interessant å se om IRM følger hennes råd ved salg av sine leiligheter!
     Vi vil nå anmode Mare Nostrum om å oversende vedtektene til alle eierne.

----Det er som kjent feil av Polaris ved beregningen av huleiebrøken for enkelte av leilighetene.Mare Nostrum opplyste under det siste årsmøtet at en slik oppretting ville kreve enstemmighet.
     og at en slik enstemmighet var vanskelig å oppnå  fordi de som da måtte få høyere husleie ville stemme imot.Vi påpekte at en slik konklusjon var å snu tingene på hodet og at man
     naturligvis ikke kunne bruke vedtektene på en slik måte..Vi fikk ingen reaksjon der og da ,men foventer at denne saken kommer opp igjen.på møtet.


---Basert på ovenstående har vi sendt vedlagte brev til presidenten og Mare Nostrum.


Vi ser nå frem til møtet 2 april og håper på at sakene skal gå vår vei. Vi må igjen etterlyse fullmakter fra en del av dere Samtidig ønsker vi beskjed fra dem som selv vil være til stede eller har gitt fullmakt til andre slik at vi har oversikt.

                  DETTE HASTER!

Uten å stå sammen mister vi enhver mulighet til innflydelse.Vi er oppmerksomme på at de saker som nå kommer opp nå  ikke er like aktuelle for alle.Dere vil imidlertid se at det det står meget igjen å rette opp og at vi ikke blir arbeidsledige selv om vi skulle få medhold..
Mindretallsdiktaturet kan gi de underligste utslag om noen ønsker å utnytte mulighetene som idag ligger der, !

Kommiteen.  Brevet fra Presidenten.....EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING 2 APRIL
“AESTETIC MODIFICATIONS”


In connection with the upcoming meeting we would respectfully point at the following:

The General Articles of association Level 1 was proposed, voted on and approved by Polaris World Estate S.L in a meeting may 2009. The General Articles cover basically two main areas;
1.      The service scope provided by the community.
2.       Securing Polaris all rights and 100% control over all decisions made.
In the articles it is claimed that the articles had been “drawn up by the members of the complex in exercise of their independent will”.

In May 2009 several hundred apartments and houses had been sold but as far as we are aware of none of these had been invited to the meeting. In addition we cannot see that the General Articles of association have been sent out to the owners or have been included in the documents presented at the final transfer of ownership.

The General Articles of association limit the individual owners´ rights and gives Polaris a control that probably are breaking the law in most other European countries for as long as they want to exercise that control.

We only want to point out that the present individual owners feel no respect or responsibility for the General Articles of association which have been forced upon them and have been unknown to the most of them up to now.

However, it must be admitted that Polaris has been exercising the power given to them with caution and that they have transferred their control to the representatives of the other communities without undue delay.

These representatives have still to live with hopeless General Articles of association and have to find ways to circumvent those articles in the daily management of their community as changing or modifying the General Articles are almost impossible.

At the upcoming meeting 2 April we have to realize that we most likely cannot expect to get unanimous approval of the esthetic changes suggested. In this situation we must respectfully ask you to vote in favor of those changes in order to get the guidelines respected by the owners. As earlier pointed out we fear that the situation will soon be out of control if IRM choose to vote against or abstaining from voting.

We also have to inform you that we are seriously concerned that our proposal to establish an advisory modification committee is not on the agenda and we have to question if we have any other viable alternatives. We – and Mare Nostrum – have already been approached by many owners who want to discuss minor alterations with the committee. Most of them are not happy, and probably not willing to wait until November this year to get a final approval at the GM. We consequently, ask you to reconsider this point in order to prevent that the problems we have today will be escalating further. 

We look forward to having a fruitful cooperation with IRM benefitting all present and future owners at Mar Menor II.


Olav Lunde                                          Torsten Cegrell                                  Joachim Mueller