mandag 25. april 2011

Mar Menor--Modifikasjonskommiteen, e-post fra Olav Lunde

Mar Menor--Modifikasjonskommiteen
Vi henviser til referatet fra møtet med Presidenten onsdag før påske hvor Presidenten/IRM til vår overraskelse gikk på offensiven og støttet alle våre forslag inkludert de som skulle være enstemmige for å bli godtatt på årsmøtene.                                                                                                                                                                                                                                                                   Ikke bare var Presidenten enig med oss. Han ønsket også snarest våre forslag til kommiteemedlemmer!
Nå er det opp til oss å følge opp! slik at vi sikrer utviklingen fremover.Kommiteen vil få interessante arbeidsoppgaver med direkte tilgang til både President og IRM sannsynligvis også på andre områder enn modifikasjoner.                                                
Arbeidet i kommiteen vil foregå på mail telefon og skype,men det vil være enfordel om medlemmene er på jevnlige besøk slik at de kan sette seg inn i sakene på stedet!                                                                                                                                                Vi kan bare oppfordre dere til å være med å ta ansvar,slik at vi kan få satt sammen en allsidig kommitee som kan ivareta alles interesser!   Vennligst meld deg som kandidat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Olav Lunde

E-post fra Olav Lunde

Hurra, etter mange dagers venting hadde undertegnede endelig møte med Presidenten, som gav full tilslutning til vårt forslag som er vedlagt. Han ønsket også snarest forslag til kommiteemedlemmer i modifikasjonskommiteen. Jeg forsto ham også slik at han var posetiv til alle de forslag som ikke ble enstemmig vedtatt på møtet 2. oktober,og at kommiteen kunne ta disse opp på nytt for i neste omgang å anbefale disse til ham.Han hadde lite til overs til det han hadde opplevd på møtet 2 oktober.!                                                            Olav Lunde
 

MEMO

Mar Menor II Golf Resort


MODIFICATIONS – APPROVAL


We feel it necessary to sum up our conclusions and recommendations after the extra ordinary General Meeting April 2.

Present situation

·         We have today 40 – 60 owners that have made modifications which are not in line with the approved Guidelines.
·         A large number of owners have been waiting for the amendment to the approved Guidelines at the General Meeting April 2, before starting their modifications.
·         Starting legal actions against a large number of owners will be costly, time consuming and detrimental to our image as an attractive golf resort for new owners.
·         In this connection we have to point out that our large and costly pending guarantee claims against Polaris will add to our problems. It was not touched upon at the General Meeting April 2, but we are seriously worried that Polaris is not willing to, or financially able to meet with their guarantee responsibilities and that they have no alternative but to fight us in a lengthy court battle. We believe that it is only a matter of time before owners and potential buyers realize this.
·         Our present General Articles could have worked if the small minority had been responsible and also respected the majority’s interest and had been exercising their unanimous protection in a responsible way. However, this seems unlikely based on the latest experiences.
·         We are convinced that it could be a length process to change our present Articles to a democratic majority decision process. We should of course try this avenue in parallel with other possible alternatives. But we must in the meantime make sure that we are not ending up with chaos, lawsuits and internal fights.
·         IRM has the most to lose and has to take the initiative to find an interim solution. In this connection we find it constructive to point out that the other Polaris resorts have fought with these problems for many years and that they have found a solution that works.

Based on this we propose the following:


Proposal

·         The President appoints an advisory Modification Committee to assist him in evaluating new modification proposals. Handling the proposals the committee will have 3 alternatives:
1.      Recommend the President to bring up the proposal at the General Meeting for approval.
2.      Work with the owner to adjust the proposal before recommending it to the President.
3.      Inform the owner that the Modification Committee is not in favor of the proposal. In this case the individual owner is of course free to present the proposal as a private proposal at the General Meeting. Going ahead without such approval could result in legal actions.
·         The Modification Committee can afterwards check up whether or not the owner has followed agreements made.
·         Realizing that it could take some time before we are able to change the General Articles we suggest the following interim solution.
1.      The Modification Committee may inform owners of their recommendations to the President and that the owner may start the proposed recommendation at his own risk and responsibility pending final approval.
2.      The Modification Committee will approve modification proposals which are acceptable to a majority of owners at previous General Meetings, including those proposals made at the General Meeting April 2.
Mar Menor II  2011-04-11


Olav Lunde                                              Torsten Cegrell                                         Knut Johnsrud

lørdag 2. april 2011

Referat fra møte 2. april 2011

Først det positive,vi har26 grader!


Følgende ble vedtatt:

----Storageboxes med dybde mellom 0.7 og 1.5 M

----Avlåsning garasjer

----Det ble opplyst fra Mare Nostrum at vi kunne sette opp internettantenne og Tv antenne på taket på grunn av at det trakk ut med å komme til enighet med Polaris

-----Mare Nostrum som vi tideligere har oppfattet som svært formelle arbeider nå posetivt med å finn løsninger som flertallet kan stille seg bak

-----Det virker som IRM absolutt er interessert i å spille en mer aktiv rolle enn tidligere.Som nevnt de har tross alt mest å tape på dagens kaotiske situasjon.

----Vi har bedt om et møte med Presidenten,IRM og Mare Nostrum for å diskutere løsninger på dagens fastlåste situasjon og kommer tilbake etter møtet

PS Maria vil sende ut de vedtektene,dere ikke ar fått eller sett og slett ikke har fått anledning til å vedta, til uken.

Olav Lunde