mandag 25. april 2011

Mar Menor--Modifikasjonskommiteen, e-post fra Olav Lunde

Mar Menor--Modifikasjonskommiteen
Vi henviser til referatet fra møtet med Presidenten onsdag før påske hvor Presidenten/IRM til vår overraskelse gikk på offensiven og støttet alle våre forslag inkludert de som skulle være enstemmige for å bli godtatt på årsmøtene.                                                                                                                                                                                                                                                                   Ikke bare var Presidenten enig med oss. Han ønsket også snarest våre forslag til kommiteemedlemmer!
Nå er det opp til oss å følge opp! slik at vi sikrer utviklingen fremover.Kommiteen vil få interessante arbeidsoppgaver med direkte tilgang til både President og IRM sannsynligvis også på andre områder enn modifikasjoner.                                                
Arbeidet i kommiteen vil foregå på mail telefon og skype,men det vil være enfordel om medlemmene er på jevnlige besøk slik at de kan sette seg inn i sakene på stedet!                                                                                                                                                Vi kan bare oppfordre dere til å være med å ta ansvar,slik at vi kan få satt sammen en allsidig kommitee som kan ivareta alles interesser!   Vennligst meld deg som kandidat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Olav Lunde

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar