onsdag 16. februar 2011

Modifikasjoner – Endringer og andre utbygninger Mar Menor II av Olav Lunde

Følgende arbeide gjenstår nå:
!.Vi oppretter "MODIFIKASJONSKOMITE"  som gjennomgår de ulike endringer som ergjort på MAR MENOR 11 og utarbeider et forslag til nye retningslinjer for forandringer som vi mener bør kunne aksepteres innenfordagens statutter.
2.De som oppholder seg på MAR MENOR i mars og som kan tenke seg å delta i komitens arbeide sier fra på mail til undertegnede.
3.Utkastet til nye retningslinjer diskuteres med MARE NOSTRUM;IRMog Polaris(Eier fortsatt mange leiligheter.) for å sikreoss støtte om mulig.
4.Forslaget sendes deretter til alle for kommentarer , godkjennelse.og underskrift.
5.De som ikke selv kan delta på møtet i april må gi stemmefullmakt til undertegnede eller andre som er til stede.
6.Retningslinjene må sendes MARE NOSTRUM siste halvdel av mars for å kunne vedtas på aprilmøtet.


Vier helt avhengige av at IRM og Polaris støtter forslaget og det blir interessant å se om de vil samarbeide eller sloss.
Et lite hjertesukk til slutt.:
Dere har alle mottatt referatet fra årsmøtet i desember,hvor bare noen få fastboende hovedsaklig fra villaer og rekkehus var til stede.Polsk riksdagvar tydeligvis bare barnematen.Tenk dere møter hvor 4-500 eiere er til stede.
Dette gir grunn til ettertanke og viser hvor viktig det er å være strukturert og organisert om vi ikkeskal bli helt overkjørt.
Lgger ved forslag til noen av de punkter som komiteen bør se på.Vennligst kompletter denne.!
Olav Lunde
PS.Listen nedenfor er skrevet av sekretæren(Barnebarn)og ikke av en annen eier.
----- Original Message -----
From:
"Ingar&Anne Gry Spigseth" <ingar.spigseth@c2i.net>

To:
"Olav Lunde" <olunde@mailmail.no>
Cc:

Sent:
Tue, 15 Feb 2011 20:33:45 +0100
Subject:
Modifikasjoner
--------------------------------------------------------------------------
Vedlagt brev:...............
Modifikasjoner – Endringer og andre utbygninger Mar Menor II
Modifikasjonskomiteen må i sitt arbeide blant annet ta utgangspunkt i følgende endringer som i dag ligger på kanten av – eller ikke kan godkjennes – ifølge Mare Nostrums tolkning av forskriftene. Ikke godkjennelse vil føre til intern strid og/eller kostbare rettssaker med dem det gjelder.
1.       Fjerning av blomsterkasse på terrasse med tilsvarende økning av terassegulv og modifikasjon av rekkverk. Elefantføtter som en del av terrassen.
2.       Innglassing av terrasser med fast tak over pergolaen. (godkjennes i alle andre resorter inkl. Mar Menor I)
3.       Flytting av glassvegg mellom stue og terrasse.
4.       Fast tak over pergolaene som alternativ til seildukstak på skinner – i off White som i dag er tillatt.
5.       De fleste leiligheter har i dag pergola over enten utedelen utenfor stuen eller utenfor soveværelse. Kan pergolaen utvides over hele terrassen?
6.       Det er i dag tillatt å sette opp sammentrekkbare soltak med tilhørende rammeverk på terrassene i 4 etasje og tak terrassene, men ikke pergolaer med eventuelt fast tak.
(takterrassene var ikke med på de opprinnelige tegninger pga manglende tillatelser fra myndigheten. (da takterrassene ble endelig godkjent i 2007? Ble sannsynlig vis ikke pergolaspørsmålet vurdert i det hele tatt.) Er forresten takterrassene en del av fasadene?)
7.       Gitter foran vinduene (en beboer har satt opp hvite gitter i 3 etasje). Spansk stil?)
8.       Tillatelser til å sette opp paraboler og internettantenner på takene ut av syne for omverden. (fasadeendring?)
9.       Lagerrom på takterrasser
10.   Installasjon av vanningssystemer som skaper vannlekasjer ned på naboens terrasser
11.   Godkjennelse eller unnlatelse av å søke om godkjennelse hos myndighetene er den enkeltes ansvar, og ikke sameiets.
Mare Nostrum forlanger i dag at alle endringer skal godkjennes av myndighetene, vel vitende om at slike tillatelser er nesten umulig å få om disse ikke var med de opprinnelige planer. Praksis er derfor at kommunen overser slike endringer så lenge disse er godkjent internt og ikke noen blander inn myndighetene.
12.   Det er naturligvis en selvfølge at alle endringer skal følge dagens byggestil og ikke på noen måte kan sies å være til sjenanse for naboene.

Vennligst kompletter listen med eventuelle tilleggspunkter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar