mandag 14. februar 2011

MAR MENOR II – MØTEREFERAT fra Olav Lunde

MAR MENOR II – MØTEREFERAT
Vi henviser til tidligere utsendt mail
Møte med presidenten for Mar Menor II – Juan Velez – IRM og Mare Nostrum representert ved Alvard Sempere – Administrator og Maria Baptista – Jurist.
Først takk for alle de positive og støttende kommentarer samt forslag vi fikk etter mailen vår. Det tok nesten 2 uker før vi fikk beskjed om at presidenten ville møte oss og etterpå ble dette ble møtet forandret 3 ganger. Den siste innkallelsen fikk jeg en halv time før møtet på golfbanen og det var bare undertegnede som kunne møte på så kort varsel (Dere skylder meg en fri golf)
Innledning:
Møtet ble åpnet i en positiv tone og vi var alle enige i at vi hadde felles interesse av å utvikle Mar Menor II til den beste og mest attraktive ressorten langs kysten slik at IRM kunne selge seg ut og de andre eierne fikk etablert ett fungerende second hand marked for sine leiligheter. Det har sine ulemper til tider å bo i en spøkelsesby. Vi vet også at IRM arbeider med å etablere både buss til sommeren og også at man søker å få etablert flere restauranter og butikker i området. Presidenten bekreftet at Norge og resten av Skandinavia var deres viktigste marked. Han skulle bare ønske at Skandinavia var større. Jeg kunne opplyse at vi arbeidet med saken overfor barn og barnebarn, men at dette kunne ta noe tid. Missnøye blant beboerne og stridigheter med IRM/Mare Nostrum var ingen tjent med.
Garantisaker:
Mare Nostrum’s tekniske konsulenter var nå i ferd med å legge siste hånd på vår kravliste overfor Polaris. Etter dette måtte Polaris og deres underleverandører få en viss tid til å ta stilling til manglene. Om Polaris nektet, eller ikke var i stand til å utbedre manglene, så vil vi måtte gå til sak for å få dømt Polaris til å utbedre manglende eller alternativt å betale for de utbedringer vi selv har måttet foreta.
Vi har med andre ord ikke kommet stort lengre enn vi var for 1 år siden. Vi har fremdeles en stor udetonert bombe hengende over oss. IRM hevdet indignert at de var like bekymret som oss og at det på dette området ikke var noen conflict of interests. (Hva annet kunne de si)
Garasjeboder:
Presidenten/IRM har stoppet forslagene om tillatelse til å sette opp boder hittil. Under diskusjonen droppet han motstanden og var enig i at den enkelte kunne sette opp en garasjebod av aliminiumsplater med skyvedører og ventilasjonsåpning oppe om det var plass til dette. (Garasje plass bredde x IM dybde) Forslag fremmes i april.
Skandinaviske tv-kanaler:
Det er tydeligvis full krig mellom Polaris Telecom og Mare Nostrum om hvem som ”eier” nettet og Polaris nekter andre tilbydere adgang til dette. Mare Nostrum frykter naturligvis at Polaris Telecom skal stenge nettet i kampens hete. I mellomtiden står hvertfall paraboler og mastene for trådløs internett trygt på takene. Mare Nostrum kan ikke forlange disse fjernet før vi har alternativer.
Det er minst 3 leverandører av skandinaviske tv som står klare til å gi oss adgang til deres nett mot en månedlig leie på 20 euro. Dessuten har mange vært nødt til å legge inn trådløst internett for å få også tv tilbud. Teleast tilbyr fri installasjon av 3 MB. Internettet til 20 euro/mnd Mare Nostrum virker handlingslammet for øyeblikket.
Utvendig ombygninger:
Vi har under 2 årsmøter i referater blitt underrettet av Mare Nostrums advokat hvordan hun tolker statuttene. Ifølge henne er nesten ingen forandringer tillatt og hun opplyste dessuten at en eventuell forandring av gjeldende statutter ville kreve enstemmighet. Etter en noe opphetet diskusjon hvor blant annet truslene fra Mare Nostrum om å gå til rettssaker mot 30-50 av beboerne stod sentralt kom vi over en mer konstruktiv fase og følgende skisse ble diskutert.
En kommitee går gjennom de forandringer som er gjort og legger frem forslag til nye retningslinjer på aprilmøtet. Det er mulig at forslaget ikke oppnår enstemmighet, men om et flertall er enig i rettslingslinjene så blir det vanskelig for Mare Nostrum å foreslå rettssak i generalforsamlingen mot dem som har gjort forandringene som ligger innenfor godkjente retningslinjer.
IRM har naturligvis også her det avgjørende ord og de ville under møtet ikke på forhånd binde seg til å godkjenne alle endringer som er gjort. Jeg tror imidlertid ikke de vil benytte sin vetorett i utide.
Under møtet ble det også hevdet at det var Polaris som hadde utarbeidet statuttene for forandringer. Etter møtet har undertegnede sjekket statuttene:
A: I artikkel 9-4 står det:
4. Also for aesthetic reasons and in accordance with the architectural design of each residential development on the complex, it is hereby prohibited, once the corresponding certificate of occupancy has been obtained, to close off balconies, porches, terraces and other open-air elements annexed to the residential property by the use of fixed installations and also by the use of opaque elements that prevent visibility from the exterior. Furthermore, the modification of the appearance, colour, covering or general aesthetics of the fronts of the residential buildings is strictly prohibited.
5. Clothes lines may not be fitted and washing or clothes in general may not be hung outside the buildings.
Under årsmøtene 2009 har Mrs. Baptista gitt seg inn på en detaljtolkning reglene som i beste fall er tvilsom. Se vedlegg 1 og 2.
Interessant:
Samtidig er å merke seg at de øvrige Polaris golfresortene inklusiv MAR MENOR I som sannsynligvis har de samme ”statutter” tolker reglene annerledes. Dessuten er det verdt å merke seg at den størst synderen mot de estetiske retningslinjer er Polaris. Det er jo åpenbart at husene fra arkitektenes side var planlagt med omfattende beplantning og vanning som senere ikke er levert.
Konklusjon:
Det er på tide at beboerne selv vurderer gjeldende retningslinjer og ikke overlater dette til Mare Nostrum, som tydeligvis har latt det gå prestige i saken.
Møtetidspunkter:
De to siste årene er generalmøtene blitt  arrangert i januar og desember på et tidspunkt de fleste ikke fastboende har anledning til å være tilstede. Slikt viser arroganse og gir et dårlig samarbeidsklima. Mare Nostrum vil fra nå arrangere møtene i november og april for å imøtekomme våre ønsker.
Sikkerhet:
De som ønsker det kan få installert alarm som er koblet til hovedinngangen. Dette skulle sikre rask reaksjon fra vaktene våre i området.
Generelle betraktinger:
Presidenten virker lite engasjert i driften og han synes å ha overlatt driften til Mare Nostrum og godtar deres forslag. Han er en bankmann som ikke snakker engelsk, og er ikke involvert i salget av leilighetene. Det er derfor viktig at vi sender våre signaler inn til IRM også via salgskanalene.
Mare Nostrum er høflige og vennlige i småsaker, men effektiviteten i større saker imponerer ikke. Det er også tegn til at de har fullmakter på modifikasjonsfronten som i andre ressorter ligger hos presidenten og et arbeidende styre er overtatt av Mare Nostrum. Administratoren opplyste under møtet at vi stod fritt til å velge en annen administrator. Han fikk opplyst at dette naturligvis ville bli løpende vurdert basert på performance. Inntil vi er kvitt IRM er vårt viktigste våpen misstillitsforslag under årsmøtene som naturligvis blir nedstemt av IRM, men likevel sender  sterke signaler til både til IRM og Mare Nostrum
Vi har også fått forslag om å engasjere en egen advokat i Spania til å følge opp våre interesser, og dette  må vurderes  om vi ikke når frem med våre krav.
Under møtet ble det forsøkt å splitte oss med henvisning til andre nasjonaliteters krav og enkeltønsker.
Det er derfor viktig at vi holder sammen og avstår fra separate utspill. Uten et slikt samhold vil IRM/Mare Nostrum få frie hender, og vi blir alle tapere.
Generalmøtene er dessverre et dårlig forum for interne diskusjoner, og saker som fremmes må planlegges på forhånd.
Vi vil sette pris på alle tilbakemeldinger og forslag til arbeidet videre, og også tilbakemelding fra dem som er villige til å sloss til olunde@mailmail.no tlf. +47561005    Jeg i Spania fra 1. mars og treffes på +34 693 750 475

P.S. E n liste over modifikasjoner som må vurderes av komiteen oversendes de neste dagene for kommentarer
P.S. Vennligst oversend våre mailer til andre berørte som ikke står på våre lister.

Olav Lunde

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar