mandag 10. juni 2013

Ekstraordinært møte


Fint om dere kunne legge ut følgende på bloggen/maillisten:
Eksraordinært general meeting(EGM) som tideligere var utlyst til den 1 juni,ble utsatt til 29 juni etter anmodning fra  de skandinaviske presidenter,som ønsket å diskutere forslaget fra Mare Nostrum og den arkitekt de hadde engasjert nærmere før det ble presentert for godkjennelse på EGM,et. Dette ble gjort på et presidentmøte 30 juni og selv om det reviderte forslag enda ikke foreligger så regner vi med at EGM,et vil kunne stemme for et forslag som presidentene enstemmig står bak!
Under presidentmøtet ble saksforberedelsene til rettsaken mot Polaris diskutert og behovet for ytterligere 500 euro til å dekke saksomkostningene begrunnet.Dette vil bli fremlagt på EGM,et,men i og med at IRM støtter forslaget så blir dette vedtatt. Polaris eier fortsatt noen leiligheter på resorten og vil derfor kunne være tilstede under EGM,et,samtidig som de naturligvis får alt skriftlig materiale som blir utsendt.Dette gjør det vanskelig å gi detaljopplysninger om strategi osv skriftlig eller under møtet.
Vi vil imidlertid ved sakens åpning til høsten be om at det taes pant i Polaris eiendeler,samtidig som vi får anledning til å starte nødvendige reparasjoner.Det arbeides også med løsninger på avløpene fra terrassene.Blomsterkassene som også er et stort problem blir det ikke gjort noe med fordi IRM ikke har penger på årets budsjett.Det blir imidlertid utarbeidet arbeidsbeskrivelser slik at  de hus eller enkelteiere som ønsker å gjøre noe med de verste kassene kan gjøre dette på eget initiativ
Presidentenes rolle og deltagelse i beslutningsprosessen ble også diskutert og vi kommer stadig nærmere vårt mål om at de valgte presidenter de facto blir et styre for resorten etter skandinavisk modell!!
Det ble også opplyst at salget av nye leiligheter går tilfredstillende også utenfor Skandinavia. Dette er gode nyheter når vi samtidig vet at økonomien i Spania fortsatt ikke er på bedringens vei,og eksperter mener at bankene fortsatt ikke har tatt de nødvendige grep.Det bør derfor ikke komme som et sjokk på noen om IRM eller deler av IRM blir solgt til langt mer kortsiktige spekulanter som ikke har så langsiktig perspektiv som dagens ledelse av IRM synes å ha..
I den forbindelse kan det være riktig å forsøke å forandre våre vedtekter,mens vi enda har tid. Dagens vedtekter gir dessverre en uansvarlig storeier diktatoriske muligheter!!
Men som vi alle vet vi har det bra,og resorten syder av liv og aktiviteter! Vi må fortsatt samarbeide og gjøre alt vi kan for at dette kan fortsette!!
Knut Johnsrud og Olav Lunde

PS.Vi blir ikke til stede under møtet,og behøver ikke denne gangen fullmakter,Takk for tilliten til de mange som sendte oss fullmakter til møtet 1 juni.Vi vil imidlertid reagere om de vedtak det nå bes om ikke er i overensstmmelse med tidligere avtaler ,og med dere stemme imot pr mail!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar