onsdag 24. juli 2013

Møter Mar Menor :


I forbindelse med rettssaken mot Polaris ble Presidentene nylig bedt om å møte i retten , i Spania , for å fremme vårt krav om at Polaris måtte stille sikkerheter før rettssaken starter til høsten . Avgjørelse fra retten er ventet senest i september , men man håper på avgjørelse før rettsferien i aug.

Vi hadde samtidig møter med IRM og Mare Nostrum for å uttrykke vår bekymring over at IRM ikke hadde innbetalt fellesutgifter siden 1 mars , og at de nå hadde ca. 400000 euroes utestående . Sammen med de 100000 euroes som Polaris skylder så har vi nå til sammen en tredjedels årsbudsjett utestående!! Dette er i aller høyeste grad urovekkende .
IRM opplyste at de nå hadde fått inn  en ny bank på eiersiden , som hadde behøvd tid for å sette seg inn i situasjonen , men at de regnet med å få overført de nødvendige midler etter et møte i Madrid i slutten av denne måneden , og at situasjonen derfor ville løse seg.
Ulike reaksjoner mot IRM ble diskutert og Mare Nostrum fikk pålegg om å utarbeide månedtlige likviditetsbudsjetter , de ble samtidig pålagt å rapportere så fort innbetalinger hadde funnet sted.
Vi vil ikke skrike ulv i utide , men situasjonen kan bli virkelig alvorlig innen kort om ikke IRM betaler. Det er samtidig uforståelig hva bankene har å oppnå med å ikke betale , og den risiko de tar om salget stopper opp , sammen med  den dårlige presse de da risikerer. Alt dette er formidlet til IRM ,som fortsatt med stor success leier ut de utleieleiligheter som de ikke betaler fellesutgifter for!!
Vi vil holde dere løpende underrettet om utviklingen.

Samtidig har det vært avholdt EGM møte i slutten av juni hvor man , ikke overraskende ,  ikke var beslutningsdyktige fordi 21 av husene ikke var representert .Man valgte da å innkalle disse husene til et nytt møte . , en noe tvilsom affære , som vi skal la ligge . Hele hensikten med et allmannamøte er jo at alle skal ha mulighet for påvirke hverandre før beslutning taes i et felles møte.
Under det første møtet ble alle modifikasjonsforslagene unntatt innglassingen av 4 etasje vedtatt enstemmig . Innglassingen her var det 2 eiere  , en engelsk , og en spansk, som stemte imot.
Presidentene hadde på forhånd anbefalt å godkjenne modifikasjonsforandringene som en pakke , men dette ble forlatt under møtet.
Vi hadde derved muligheten å stemme imot hele pakken under det  andre møtet , men valgte å ikke gjøre dette delvis av hensyn til behovet for å få godkjent det meste , og delvis fordi vetoet fra de 2 ikke vil få noen praktisk betydning . En reaksjon mot innglassingen krever flertall , noe som det er vanskelig å oppnå på grunnlag av 2 stemmer.

Vi har også begynt å diskutere om det ikke er på tide å forandre våre vedtekter delvis for å ikke bli fullstendig lammet av et mindretall og delvis for å bli bedre rustet mot nye eiere som kan komme inn etter hvert som bankene selger seg ut.
Her ser det ut for at spanske myndigheter er enige , nye lover som går ut fra at flertallsbeslutninger skal være det normale er nettopp vedtatt!! Mare Nostrum arbeider derfor med dette samme med juridisk eksertise for å ha foreslåtte endringer klare til høstens AGM!


Vi återkommer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar