onsdag 1. mai 2013

Nyheter fra Mar Menor.
Under den "norske" middagen påskeaften, med over 100 til stede ble de norske presidentene presentert, samtidig som de tilstedeværende fikk en oppdatering av av den siste tidens utvikling på vår resort og de aktuelle saker som vi er opptatt av.

BAKGRUNN

Som de fleste har kunnet konstatere har de den sist tiden skjedd mye positivt på resorten. Salget av nye leiligheter går bra og vi har gradvis fått en øket aktivitet og nye tilbud på en rekke områder. Samtidig har vi i samarbeid med IRM fått etablert et presidentforum hvor beboerne har fått muligheten ti å påvirke utviklingen. Dette skal vi komme tilbake til nedenfor.


MODIFIKASJONER.

I tidligere blogginnlegg har vi beskrevet den frustrerende vindmøllekamp som har vært ført mot våre håpløse vedtekter som har gitt et lite mindretall ned til en person muligheten til å bestemme over 1200 andre! Resultatet av denne enstemmighetsklausulen har blitt at nesten ingenting er blitt godkjent, mange beboere har deretter i sinne og ikke minst frustrasjon hoppet over hele godkjennelsesprosessen. Det er vel idag utført 100-200 større og mindre forandringer som ikke er godkjent.!

Det ble etterhvert klart for de fleste at dette ikke kunne fortsette. MARE NOSTRUM og IRM la derfor frem et utkast til nye retningslinjer som under AGM i november ble enstemmig godkjent. De nye retningslinjene forutsetter følgende:

--  Det skal søkes om tillatelse på vanlig måte.

--  Eiere som velger å utføre modifikasjoner som ikke er godkjent eller som ikke søker om godkjennelse risikerer at flertallet på årsmøtet vedtar rettsforfølging.

--  Den enkeltes rettighet og reaksjon mot ulovlige forandringer er ivaretatt ved at vedkommende kan be om megling i regi av Adm/huspresidenten. Fører dette ikke frem vil saken kunne fremmes for årsmøtet med krav om rettslig forfølging.

--  Den som utfører  forandringer er selv ansvarlig for å få kommunal godkjennelser.

--  Den enkelte kan selv ta initiativ til privat rettsforfølgelse.

Under møtet gjorde IRM, som i lang tid fremover har flertallet på årsmøtene, at de ikke var tilhengere av rettssaker som et middel til å løse problemer i sameiet. Det ble også konkludert med at det dermed var gitt amnesti for de modifikasjoner som var utført uten godkjennelse de siste 3 årene, uten at flertallet protesterte! Den inteligente huseier, og hvem er ikke det?, innser nå, etter 3 år, at vi i praksis nå har fått flertallstyre istedenfor" "mindretallsdiktatur".

Det ble samtidig vedtatt å utarbeide retningslinjer som går på form, farge etc for alle forandringer, godkjente eller ikke. Disse skal legges frem for et EGM 1juni for godkjennelse.

GOLFSITUASJONEN.

Vi har alle opplevd at det til tider har vært vanskelig å få spille tid på spesielt Mar Menor banen i høysesongene. Dette skyldes i stor utstrekning utleien av korttidsleilighetene (ca.150) og greenfeebilletter solgt til de samme turoperatørene. Uroen og misnøyen med utviklingen har vært stor og det er derfor satt ned en arbeidsgruppe, bestående av Knut Johnsrud og Øivind Gangnes fra Norge, sammen med Torsten Cegrell, Stafan Grimbrand og Perry Fredrikson fra Sverige, som har arbeidet med problemene for om mulig å sikre en bedre utnyttelse av Mar Menor og en bedre spredning av spilletider på alle banene. Gruppen har allerrede vært i møte med ledelsen i IRM som jo eier banene.

Uroen ble ikke mindre da det ble kjent at IRM arbeidet med planer om utvide antall leiligheter for korttidsleie, se nedenfor!

Når det gjelder den lisens (inkl. forsikring) som IRM innførte nå i våres for spillere som ikke er medlem av det spanske golfforbund, har vi vært i kontaktet med NGF for å få en avklaring om ikke medlemmer av norske klubber, tilsluttet NGF, allerede er dekket opp via sine medlemskap. Det finnes allerede en forsikringordning for norske medlemmer for spill i utlandet. Forsikringsbevis kan skrives ut fra NGF’s hjemmeside.  Både NGF og den spanske forbund er medlemmer av EGA (European Golf Association). NGF har ikke kommet med noen avklaring foreløpig.


HOTELLET

IRM hevder at hotellet som jo er et viktig samlingspunkt på resorten er feildimensjonert med altfor få rom i forhold til restaurant og møteromskapasitet, noe som gjør det vanskelig å skape en regningssvarende drift. For å oppnå dette er de helt avhengige av utleieleilighetene som nå er planlagt økt fra 150 til 200 stk. Det svirrer rykter om at IRM dermed dresser brura for salg! Det kan være lettere å selge hotellet, 6 golfbaner og 2oo leiligheter som en pakke. Hver for seg kan de være håpløse å selge! Sikkert er det imidlertid at korttidsleilighetene ikke vil komme på salgslisten før de øvrige leiligheter er solgt!
Vi må forvente at IRM ikke er designet til å sitte som langsiktig eier og at realisering av verdiene over tid vil skje.


STORAGE BOKSER I GARASJEN

Etter først ha stemt imot snudde IRM (etter påtrykk), og det er nå tillatt å sette opp bokser på egen parkeringsplass, så lenge det er plass til en bil på 4,3 m. Det viser seg at flere eiere har langt mindre plass enn andre, dette til tross for at de har betalt det samme for sin leilighet uavhengig av parkeringsplasstørrelse og at de betaler det samme i fellesutgifter som de som har fått  nesten dobbelt så stor plass tildelt! Dette er åpenbart  urettferdig og i et av husene  har eierne blitt enige om hvordan de kan tilby de som ikke har plass, alternativ plass i uutnyttet felles areal i garasjen. Fellesareal er hellige og alle beslutninger krever ikke uventet enstemmighet. IRM er også bekymret for å få legale problemer ved salg av sine leiligheter. Etter en del diskusjoner med IRM og Mare Nostrum arbeides det nå med å finne løsninger og vi tror nå at dette løser seg innen kort. Alt er som kjent  mulig å løse bare viljen er til stede!

Alternativet er naturligvis å kjøpe en av de ledige plassene, hvis dette finnes, som Polaris eier til ca 6000 euro sammen med andre som behøver plass.


GARANTIARBEIDER

Det er utarbeidet lange rapporter over garantimanglene, hvor bruttokravet nå overstiger 3.8 mill euro, men rapportene er av en eller annen grunn hemmelige? Første skritt er nå å få dommeren med på å kreve at Polaris må stille garantier! Det er uvisst når saken kommer opp men dommeren skal etter sigende være den yngste og mest dynamiske med de korteste ventelisten!
Usikkerheten er her naturligvis hvilke tilleggskader som kan oppstå mens vi venter.


ANDRE UTFORDRINGER

Blomsterkassene og avløpsrør er fremdeles store saker som må løses. Det hele kompliseres imidlertid delvis av rettssaken og ikke minst av at IRM sannsynligvis ikke vil ta store utgifter på de usolgte leilighetene sine.


GENERALFORSAMLING 1. JUNI 2013

Det skal avholdes generalforsamling den 1. juni. Hvis noen som ikke kan møte personlig ønsker å benytte si stemme via fullmakt, vil både Knut Johnsrud (knut@gs90.no) og Olav Lunde (olunde@mailmail.no) delta og fullmakter kan sendes til en av disse.


Mvh
De norske Presidentene

Olav Lunde   Tom Oppegård   Knut Johnsrud   Per Kristian Gjøstøl   Øivind Gangnes  
Blokk 28        Blokk 10             Blokk 26             Blokk 42                    Blokk 24

1 kommentar:

  1. Finnes det tegninger for godkjente boder i garasje? Noen som kjenner til det?

    SvarSlett