mandag 17. januar 2011

Brev fra Olav Lunde

Kjære Naboer.

V har dessverre få muligheter til å møtes for å diskutere fellesproblemer. En av årsakene kan være at Mare Nostrum innkaller til møter når de fleste er hjemme. Noen av de sakene som har bekymret oss i det siste er:

Usolgte Leiligheter
Mare Nostrum opplyser at ca. 70 % av leilighetene er usolgt. De fleste av disse eies av bankenes eiendomsselskap som via presidenten styrer alt som foregår på Mar Menor og også Mare Nostrum. Likevel burde vi ha felles interesser i å skape et attraktivt område med fornøyde beboere som tiltrekker seg nye kjøpere til de usolgte leilighetene samtidig som vi etterhvert får et fungerende marked for omsetning av bruktleiligheter. Økonomien i Spania og Europa får vi gjort lite med, men det er andre problemer som kan skremme potensielle kjøpere som vi kan får gjort noe med.

Garantisaker
Polaris har åpenbart fremdeles store finansielle problemer, og de har hittil vist liten evne eller vilje til å oppfylle sitt garantiansvar både overfor sameiet og leilighetskjøperne. Det er vel derfor realistisk å forvente at vi vil kunne ende opp med en stor del av disse utgiftene selv.
Spesielt komplisert blir det om Polaris er avhengig av støtte fra de samme bankene som i dag eier de usolgte leilighetene for å oppfylle sitt garantiansvar. At bankene styrer Mare Nostrum som håndlegger sakene – og rettssakene? For oss kompliserer saken ytterligere.

Garasjeboder.
Under fjorårets årsmøte hvor noen av oss var tilstede ble det vedtatt at Mare Nostrum skulle utarbeide retningslinjer for installasjon av boder slik at de som ønsket dette selv kunne installere disse. Dette arbeidet ble senere stoppet av presidenten (bankene) angivelig av estetiske årsaker sic? Mens den reelle årsaken var at bankene mente at dette ikke ville øke verdien av deres leiligheter. ( man skulle tro a det skulle en årsmøte beslutning til for å stoppe arbeidet)

Skandinaviske TV – kanaler
Under det samme årsmøtet ble Mare Nostrum pålagt å sørge for at beboerne ble tilbudt
Skandinaviske TV – kanaler slik som opprinnelig beskrevet Etter 1 år har lite skjedd til tross for at 3 leverandører av skandinaviske TV – pakker tilbyr seg å koble seg gratis til vårt nett slik at den enkelte selv kan abonnere på pakken om de ønsker dette. Isteden har Mare Nostrum presset Polaris Telecom på vedlikeholdsutgiftene. Det er ikke noe galt i dette, men besparelsene er beskjedne og vi risikerer å miste på TV – signaler og bredbånd om det skjærer seg. Det neste blir vel at de forlanger satelittantenner og antenner for trådløst bredbånd fjernet uten å ha alternativer.

Utvendig ombygging av terrasser.
En rekke av beboerne ha foretatt utvendige ombygginger av terrasser og rekkverk. Nesten alle disse er i strid med retningslinjene og vil ikke bli godkjent. Undertegnede søkte om godkjennelse av soltak på den store takterrassen fordi det på sommeren ble altfor varmt, samtidig som parasollene forsvant ned i gaten p.g.a. stek vind. Svaret fra Mare Nostrum taler for seg selv:”Dear Olav,
I wanted to inform you that we have met with the builder and he showed us the plans for the pergola.  We informed him that the additional pergola is not allowed as it modifies the aesthetics of the building according to the community statutes. 
As the structure you wish to place is not permitted we need to make a refund for the deposit you have sent, please give us your bank details where the deposit is to be returned.
Also, we let the builder know that we are currently sending out registered letters to those owners who have placed structures that are not permitted and the community will be taking legal action these owners to have the structures removed.  The owners will be responsible for restoring things back to original condition and will also be responsible for the legal expenses as well.Saludos cordiales,

Kind regards,

David Call
Service Assistance Manager  
MARE NOSTRUM PROPERTY ASSISTANCE

Så vidt jeg kan se er alle utbygg (minus1.) som er foretatt og som kan sies å innebære fasadeendring ulovlige og må rives. Samtidig er det skremmende at Mare Nostrum er innstilt på rettssaker istedenfor å finne løsninger. Vi vil derfor foreslå at vi på årsmøtet i april vedtar at en kommitee av eiere får i oppdrag å vurdere de utbygninger som er foretatt og deretter kommer med forslag til nye retningslinjer før riving må foretas og man eventuelt må gå til sak. Det kan ikke være et mål å ligge i strid med beboerne, Interessant er det også å notere at den ene eieren som har fulgt retningslinjene ikke er tilfreds med den farge han var tvunget til å benytte

Det synes for øvrig å være umulig å tolke de estetiske retningslinjer vi i dag har. Det viktigste må være at en eventuell utbygning ikke er til skade eller sjenanse for naboene.

Videre arbeide
Det er meningen å møte Mare Nostrum – og eventuelt bankene i første uke av februar for å diskutere sakene ovenfor. Alle innspill og støtte mottas med takk til: olunde@mailmail.no

Etter dette vil forslag til vedtak på årsmøtet bli utarbeidet på engelsk og alle som ønsker å støtte forslaget(ene) kan da undertegne. Skal vi ha noen innflytelse så er det viktig at vi står samlet overfor bankene.

Vennlig hilsen
Olav Lunde
+47 928 85 570
+47 67 56 10 05

3 kommentarer:

 1. Ønsker at flere kommenterer dette på bloggen

  SvarSlett
 2. "Garantisaker
  Polaris har åpenbart fremdeles store finansielle problemer, og de har hittil vist liten evne eller vilje til å oppfylle sitt garantiansvar både overfor sameiet og leilighetskjøperne. Det er vel derfor realistisk å forvente at vi vil kunne ende opp med en stor del av disse utgiftene selv."

  Hvilke konkrete utgifter gjelder dette?
  Hilsen
  Bente Samuelsen

  SvarSlett
 3. Svar på e-post til Bjørn Ole fra Tom Wergeland


  Hei Tom, håper alt er vel

  Har du sett bloggen på hjemmesida vår? Der står det at kun 70 % er solgt,
  stemmer det og stemmer det at vi andre beboerne må betale fellesutgifter for de leilighetene som ikke er solgt?

  Hola Bjørn,
  Det er ikke korrekt. Det er solgt mer enn som så. Hver boligeier betaler sin andel, det betyr at irm betaler j..
  Mye penger hver mnd. i coom.fee i det de eier alle boligene som ikke er solgt. De måtte betale 7% mva.
  Da de tok over boligene fra PW i fm. avregningen for byggelånet som PW ikke kunne tilbakebetale 1.april-10.
  Enda godt det ikke er PW som skulle ha betalt comm.fee hver måned på usolgte boliger.

  Nå gjelder det å få inn hyggelige mennesker og få irm ut av resorten, samtidig er det veldig bra at banken er en aktiv eier som vil at resorten skal blomstre.

  SvarSlett