onsdag 16. februar 2011

Modifikasjoner – Endringer og andre utbygninger Mar Menor II av Olav Lunde

Følgende arbeide gjenstår nå:
!.Vi oppretter "MODIFIKASJONSKOMITE"  som gjennomgår de ulike endringer som ergjort på MAR MENOR 11 og utarbeider et forslag til nye retningslinjer for forandringer som vi mener bør kunne aksepteres innenfordagens statutter.
2.De som oppholder seg på MAR MENOR i mars og som kan tenke seg å delta i komitens arbeide sier fra på mail til undertegnede.
3.Utkastet til nye retningslinjer diskuteres med MARE NOSTRUM;IRMog Polaris(Eier fortsatt mange leiligheter.) for å sikreoss støtte om mulig.
4.Forslaget sendes deretter til alle for kommentarer , godkjennelse.og underskrift.
5.De som ikke selv kan delta på møtet i april må gi stemmefullmakt til undertegnede eller andre som er til stede.
6.Retningslinjene må sendes MARE NOSTRUM siste halvdel av mars for å kunne vedtas på aprilmøtet.


Vier helt avhengige av at IRM og Polaris støtter forslaget og det blir interessant å se om de vil samarbeide eller sloss.
Et lite hjertesukk til slutt.:
Dere har alle mottatt referatet fra årsmøtet i desember,hvor bare noen få fastboende hovedsaklig fra villaer og rekkehus var til stede.Polsk riksdagvar tydeligvis bare barnematen.Tenk dere møter hvor 4-500 eiere er til stede.
Dette gir grunn til ettertanke og viser hvor viktig det er å være strukturert og organisert om vi ikkeskal bli helt overkjørt.
Lgger ved forslag til noen av de punkter som komiteen bør se på.Vennligst kompletter denne.!
Olav Lunde
PS.Listen nedenfor er skrevet av sekretæren(Barnebarn)og ikke av en annen eier.
----- Original Message -----
From:
"Ingar&Anne Gry Spigseth" <ingar.spigseth@c2i.net>

To:
"Olav Lunde" <olunde@mailmail.no>
Cc:

Sent:
Tue, 15 Feb 2011 20:33:45 +0100
Subject:
Modifikasjoner
--------------------------------------------------------------------------
Vedlagt brev:...............
Modifikasjoner – Endringer og andre utbygninger Mar Menor II
Modifikasjonskomiteen må i sitt arbeide blant annet ta utgangspunkt i følgende endringer som i dag ligger på kanten av – eller ikke kan godkjennes – ifølge Mare Nostrums tolkning av forskriftene. Ikke godkjennelse vil føre til intern strid og/eller kostbare rettssaker med dem det gjelder.
1.       Fjerning av blomsterkasse på terrasse med tilsvarende økning av terassegulv og modifikasjon av rekkverk. Elefantføtter som en del av terrassen.
2.       Innglassing av terrasser med fast tak over pergolaen. (godkjennes i alle andre resorter inkl. Mar Menor I)
3.       Flytting av glassvegg mellom stue og terrasse.
4.       Fast tak over pergolaene som alternativ til seildukstak på skinner – i off White som i dag er tillatt.
5.       De fleste leiligheter har i dag pergola over enten utedelen utenfor stuen eller utenfor soveværelse. Kan pergolaen utvides over hele terrassen?
6.       Det er i dag tillatt å sette opp sammentrekkbare soltak med tilhørende rammeverk på terrassene i 4 etasje og tak terrassene, men ikke pergolaer med eventuelt fast tak.
(takterrassene var ikke med på de opprinnelige tegninger pga manglende tillatelser fra myndigheten. (da takterrassene ble endelig godkjent i 2007? Ble sannsynlig vis ikke pergolaspørsmålet vurdert i det hele tatt.) Er forresten takterrassene en del av fasadene?)
7.       Gitter foran vinduene (en beboer har satt opp hvite gitter i 3 etasje). Spansk stil?)
8.       Tillatelser til å sette opp paraboler og internettantenner på takene ut av syne for omverden. (fasadeendring?)
9.       Lagerrom på takterrasser
10.   Installasjon av vanningssystemer som skaper vannlekasjer ned på naboens terrasser
11.   Godkjennelse eller unnlatelse av å søke om godkjennelse hos myndighetene er den enkeltes ansvar, og ikke sameiets.
Mare Nostrum forlanger i dag at alle endringer skal godkjennes av myndighetene, vel vitende om at slike tillatelser er nesten umulig å få om disse ikke var med de opprinnelige planer. Praksis er derfor at kommunen overser slike endringer så lenge disse er godkjent internt og ikke noen blander inn myndighetene.
12.   Det er naturligvis en selvfølge at alle endringer skal følge dagens byggestil og ikke på noen måte kan sies å være til sjenanse for naboene.

Vennligst kompletter listen med eventuelle tilleggspunkter.

Rapport fra Mar Menor ved Brita Høymyr

Rapport fra Mar Menor

Hei alle heldige som eier et bosted på Mar Menor.

Jeg skriver denne bloggen for å fortelle hvor bra det er her på resorten. Jeg bor her hele året og følger med, har bodd 20 år i spania. Jeg og min mann trives kjempegodt.Været har vært veldig bra i vinter. Litt småkalt enkelte ganger, men vi har spilt golf i kortarmet genser og det er ikke dårlig på den kaldeste tiden på året.
Golfbanen har fått en noe gul farge, men gresset hviler på vinteren og vil bli grønt igjen når vi får mer varme. Ellers er golfbanen i veldig bra stand.
Våren er her snart, og alle trær og busker blir klippet, palmene beskjært alt kratt og ugress fjernet. Det er rent og pent både på golfbanen og i havene.
Jeg har akkurat lest referatet fra siste generalforsamling, og det ser ut som at Mare Nostrum har god kontroll.

Jeg håper mange av dere har mulighet til å komme hit i vår, dere har noe å glede dere til!

Mange vårhilsner fra Brita, apart. 6922 

mandag 14. februar 2011

MAR MENOR II – MØTEREFERAT fra Olav Lunde

MAR MENOR II – MØTEREFERAT
Vi henviser til tidligere utsendt mail
Møte med presidenten for Mar Menor II – Juan Velez – IRM og Mare Nostrum representert ved Alvard Sempere – Administrator og Maria Baptista – Jurist.
Først takk for alle de positive og støttende kommentarer samt forslag vi fikk etter mailen vår. Det tok nesten 2 uker før vi fikk beskjed om at presidenten ville møte oss og etterpå ble dette ble møtet forandret 3 ganger. Den siste innkallelsen fikk jeg en halv time før møtet på golfbanen og det var bare undertegnede som kunne møte på så kort varsel (Dere skylder meg en fri golf)
Innledning:
Møtet ble åpnet i en positiv tone og vi var alle enige i at vi hadde felles interesse av å utvikle Mar Menor II til den beste og mest attraktive ressorten langs kysten slik at IRM kunne selge seg ut og de andre eierne fikk etablert ett fungerende second hand marked for sine leiligheter. Det har sine ulemper til tider å bo i en spøkelsesby. Vi vet også at IRM arbeider med å etablere både buss til sommeren og også at man søker å få etablert flere restauranter og butikker i området. Presidenten bekreftet at Norge og resten av Skandinavia var deres viktigste marked. Han skulle bare ønske at Skandinavia var større. Jeg kunne opplyse at vi arbeidet med saken overfor barn og barnebarn, men at dette kunne ta noe tid. Missnøye blant beboerne og stridigheter med IRM/Mare Nostrum var ingen tjent med.
Garantisaker:
Mare Nostrum’s tekniske konsulenter var nå i ferd med å legge siste hånd på vår kravliste overfor Polaris. Etter dette måtte Polaris og deres underleverandører få en viss tid til å ta stilling til manglene. Om Polaris nektet, eller ikke var i stand til å utbedre manglene, så vil vi måtte gå til sak for å få dømt Polaris til å utbedre manglende eller alternativt å betale for de utbedringer vi selv har måttet foreta.
Vi har med andre ord ikke kommet stort lengre enn vi var for 1 år siden. Vi har fremdeles en stor udetonert bombe hengende over oss. IRM hevdet indignert at de var like bekymret som oss og at det på dette området ikke var noen conflict of interests. (Hva annet kunne de si)
Garasjeboder:
Presidenten/IRM har stoppet forslagene om tillatelse til å sette opp boder hittil. Under diskusjonen droppet han motstanden og var enig i at den enkelte kunne sette opp en garasjebod av aliminiumsplater med skyvedører og ventilasjonsåpning oppe om det var plass til dette. (Garasje plass bredde x IM dybde) Forslag fremmes i april.
Skandinaviske tv-kanaler:
Det er tydeligvis full krig mellom Polaris Telecom og Mare Nostrum om hvem som ”eier” nettet og Polaris nekter andre tilbydere adgang til dette. Mare Nostrum frykter naturligvis at Polaris Telecom skal stenge nettet i kampens hete. I mellomtiden står hvertfall paraboler og mastene for trådløs internett trygt på takene. Mare Nostrum kan ikke forlange disse fjernet før vi har alternativer.
Det er minst 3 leverandører av skandinaviske tv som står klare til å gi oss adgang til deres nett mot en månedlig leie på 20 euro. Dessuten har mange vært nødt til å legge inn trådløst internett for å få også tv tilbud. Teleast tilbyr fri installasjon av 3 MB. Internettet til 20 euro/mnd Mare Nostrum virker handlingslammet for øyeblikket.
Utvendig ombygninger:
Vi har under 2 årsmøter i referater blitt underrettet av Mare Nostrums advokat hvordan hun tolker statuttene. Ifølge henne er nesten ingen forandringer tillatt og hun opplyste dessuten at en eventuell forandring av gjeldende statutter ville kreve enstemmighet. Etter en noe opphetet diskusjon hvor blant annet truslene fra Mare Nostrum om å gå til rettssaker mot 30-50 av beboerne stod sentralt kom vi over en mer konstruktiv fase og følgende skisse ble diskutert.
En kommitee går gjennom de forandringer som er gjort og legger frem forslag til nye retningslinjer på aprilmøtet. Det er mulig at forslaget ikke oppnår enstemmighet, men om et flertall er enig i rettslingslinjene så blir det vanskelig for Mare Nostrum å foreslå rettssak i generalforsamlingen mot dem som har gjort forandringene som ligger innenfor godkjente retningslinjer.
IRM har naturligvis også her det avgjørende ord og de ville under møtet ikke på forhånd binde seg til å godkjenne alle endringer som er gjort. Jeg tror imidlertid ikke de vil benytte sin vetorett i utide.
Under møtet ble det også hevdet at det var Polaris som hadde utarbeidet statuttene for forandringer. Etter møtet har undertegnede sjekket statuttene:
A: I artikkel 9-4 står det:
4. Also for aesthetic reasons and in accordance with the architectural design of each residential development on the complex, it is hereby prohibited, once the corresponding certificate of occupancy has been obtained, to close off balconies, porches, terraces and other open-air elements annexed to the residential property by the use of fixed installations and also by the use of opaque elements that prevent visibility from the exterior. Furthermore, the modification of the appearance, colour, covering or general aesthetics of the fronts of the residential buildings is strictly prohibited.
5. Clothes lines may not be fitted and washing or clothes in general may not be hung outside the buildings.
Under årsmøtene 2009 har Mrs. Baptista gitt seg inn på en detaljtolkning reglene som i beste fall er tvilsom. Se vedlegg 1 og 2.
Interessant:
Samtidig er å merke seg at de øvrige Polaris golfresortene inklusiv MAR MENOR I som sannsynligvis har de samme ”statutter” tolker reglene annerledes. Dessuten er det verdt å merke seg at den størst synderen mot de estetiske retningslinjer er Polaris. Det er jo åpenbart at husene fra arkitektenes side var planlagt med omfattende beplantning og vanning som senere ikke er levert.
Konklusjon:
Det er på tide at beboerne selv vurderer gjeldende retningslinjer og ikke overlater dette til Mare Nostrum, som tydeligvis har latt det gå prestige i saken.
Møtetidspunkter:
De to siste årene er generalmøtene blitt  arrangert i januar og desember på et tidspunkt de fleste ikke fastboende har anledning til å være tilstede. Slikt viser arroganse og gir et dårlig samarbeidsklima. Mare Nostrum vil fra nå arrangere møtene i november og april for å imøtekomme våre ønsker.
Sikkerhet:
De som ønsker det kan få installert alarm som er koblet til hovedinngangen. Dette skulle sikre rask reaksjon fra vaktene våre i området.
Generelle betraktinger:
Presidenten virker lite engasjert i driften og han synes å ha overlatt driften til Mare Nostrum og godtar deres forslag. Han er en bankmann som ikke snakker engelsk, og er ikke involvert i salget av leilighetene. Det er derfor viktig at vi sender våre signaler inn til IRM også via salgskanalene.
Mare Nostrum er høflige og vennlige i småsaker, men effektiviteten i større saker imponerer ikke. Det er også tegn til at de har fullmakter på modifikasjonsfronten som i andre ressorter ligger hos presidenten og et arbeidende styre er overtatt av Mare Nostrum. Administratoren opplyste under møtet at vi stod fritt til å velge en annen administrator. Han fikk opplyst at dette naturligvis ville bli løpende vurdert basert på performance. Inntil vi er kvitt IRM er vårt viktigste våpen misstillitsforslag under årsmøtene som naturligvis blir nedstemt av IRM, men likevel sender  sterke signaler til både til IRM og Mare Nostrum
Vi har også fått forslag om å engasjere en egen advokat i Spania til å følge opp våre interesser, og dette  må vurderes  om vi ikke når frem med våre krav.
Under møtet ble det forsøkt å splitte oss med henvisning til andre nasjonaliteters krav og enkeltønsker.
Det er derfor viktig at vi holder sammen og avstår fra separate utspill. Uten et slikt samhold vil IRM/Mare Nostrum få frie hender, og vi blir alle tapere.
Generalmøtene er dessverre et dårlig forum for interne diskusjoner, og saker som fremmes må planlegges på forhånd.
Vi vil sette pris på alle tilbakemeldinger og forslag til arbeidet videre, og også tilbakemelding fra dem som er villige til å sloss til olunde@mailmail.no tlf. +47561005    Jeg i Spania fra 1. mars og treffes på +34 693 750 475

P.S. E n liste over modifikasjoner som må vurderes av komiteen oversendes de neste dagene for kommentarer
P.S. Vennligst oversend våre mailer til andre berørte som ikke står på våre lister.

Olav Lunde

søndag 13. februar 2011

Disneyland kommer til Condado de Alhama

Ny oppdatering. 
Nå begynner ting endelig å skje og prosjektet er offisielt bekreftet. Selskapet som skal stå for utviklingen av prosjektet for å bygge Paramount Theme Park har bestemt seg for et tomteområde ca. 5 km fra Condado de Alhama, nærmere bestemt ved rundkjøringen på RM2 hvor en møter RM23 til Mazzaron.
Det er sikret arealer på 2,5 mill m2 og nå står jobben med å skaffe investorer for døren. Det har tidligere vært nevnt 3 milliader EURO, men nå snakkes det om 800 mill. EURO. Det skal også inngås en endelig lisensavtale med Paramount som ventes å koste 6 mill EURO. Det koster å være kar, men så snakker vi også om et anlegg som forventes å kunne ta imot opptil 60 000 besøkende pr dag.
Det ventes at skisser for anlegget vil bli presentert i april og at første spadetak vil kunne tas allerede desember i år. Vi får se... Uansett vil dette være veldig positivt for oss alle med mye ny aktivitet, økt etterspørsel etter boliger, økt trafikk på den nye flyplassen osv.
Det er en del info å lese på www.simplynetworking.es for den som er interessert. Det som skrives der er imidlertid nokså negativt vinklet, men fakta kan dog ikke fornektes.
Jeg tror vi som har leiligheter i Condado de Alhama ska være glade for at vi ikke fikk dette monsteranlegget helt på dørstokken og i tillegg forblir nå (i hvert fall inntil videre) arealene som er planlagt for 2 stk 18 hulls golfbaner, kjøpesenter osv, urørte og disponible for ytterligere utbygging, forhåpentligvis til gode for oss.
Nyheter fra Condado de Alhama kan leses på www.condadodealhamaservices.com.

Mange hilsner fra februarkald Kristiansand i tett snødrev. Skal heldigvis til condado 2 uker i mars.

Svein Erik Gulbrandsen

lørdag 5. februar 2011


Eierne av de tre populære Jack Nicklaus design banene Mar Menor-Saurines-Alhama, IRM, har som kjent tegnet driftsavtale med anerkjente Olagolf.


De vil nå lansere en ny merkevare for disse 3 banene; Murcia Golf Experience.

Bli medlem.

For de som eier bolig på en av disse 3 resortene, er det 10% rabatt på de allerede lave prisene. Les mer her: http://www.wop.no/?146604

Familiemedlemskap, 1 år, alle 3 banene koster deg 1.800€ (2.000€-10%) og singelmedlemskap koster 1.350€ (1.500€-10%). 7€/runde.

Påsketurnering på Mar Menor

Fra Bente Samuelsen og Vegard Mathiesen

Hei alle norske på Mar Menor !

I fjor hadde vi en vellykket golfturnering påskeaften – hvor vi snakket om at dette måtte bli en tradisjon.
Vi skriver nå til alle mailadresser som ligger på Mar Menor bloggen (en i hver husstand)

Vi har reservert starttider på Mar Menor  lørdag 23 april – kl 10.20 til 10.50 men blir vi mange så kan det bli shot-gun.
Vi har også fått forhandlet frem en god pris:   40,- Euro  i green-fee .

Ønsker du/dere å være med i år? 

Send oss da en mail så snart som mulig – med info om:

Navn:
Handicap:


Hilsen
Bente Samuelsen og Vegard Mathiesen